Parlem via

X
Parlem via
Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense (TDA-H) en adults

Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense (TDA-H) en adults

Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense (TDA-H) en adults

El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense (TDA-H) és un trastorn sovint diagnosticat durant la infància i l’adolescència, però que en alguns casos passa desapercebut en aquestes edats i persisteix en l’edat adulta ocasionant problemes a la persona que el pateix.

El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense (TDA-H) es caracteritza per tres símptomes fonamentals, presents des de la infància i que evolucionen al llarg de la vida en funció de cada cas. En algunes persones els símptomes poden millorar notablement amb els anys però en altres aquests persisteixen amb l’edat.

  • Dificultats per mantenir l’atenció de forma selectiva i sostinguda amb capacitat per ignorar els estímuls que distreuen per mantenir l’atenció en la tasca que s’està realitzant.
  • Tendència a comportar-se de forma impulsiva, sense avaluar les conseqüències del comportament.
  • Hiperactivitat o dificultat per mantenir una conducta calmada, que fa que el pacient necessiti estar físicament actiu, en moviment. En el millor dels casos, els adults aprenen a mantenir un comportament adequat però poden sentir una  sensació d’inquietud interna.

Quan un Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat o sense (TDA-H) no és diagnosticat i tractat poden sorgir problemes, com:

  • Dificultats per seguir uns estudis acadèmics , malgrat tenir unes capacitats adequades.
  • Dificultats en el desenvolupament d’una feina i en el lloc de treball, degut a  una actitud despistada, i a oblidar o perdre  coses importants.
  • Problemes derivats de la impulsivitat com són el consum de tòxics, la conducció de  vehicles a molta velocitat o altres problemes amb la justícia.
  • Dificultat per mantenir una estabilitat tant laboral com en les relacions afectives. Com a conseqüència d’aquests problemes poden aparèixer estats depressius o d’ansietat.
Avaluació i diagnòstic

Per solucionar els problemes derivats d’un Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H) en l’adult, és important diagnosticar la patologia encara que la persona sigui ja adulta. Tenir coneixement del trastorn permet fer un abordatge terapèutic adequat a les necessitats de cada persona i adquirir estratègies per pal·liar les seves conseqüències.

L’Avaluació, Diagnòstic i Tractament del TDA-H de l’adult es realitza per un/a psicòleg/psicòloga a través de proves de test que ens ajuden a valorar les dificultats de la persona. Aquestes poden presentar-se com a dificultats de planificació, de memòria de treball, d’atenció, de control de la resposta impulsiva i de funcions executives.

Una vegada fet el diagnòstic s’ofereix el tractament adequat,  que pot ser farmacològic i/o psicoterapèutic. També pot ser adequat realitzar un entrenament cognitiu,  presencial en consulta o mitjançant el programa a distància Guttmann NeuroPersonalTrainer®.

Darrerament al Brain Health Institute a Guttmann Barcelona hem incorporat la pràctica de mindfulness, que ajuda a entrenar l’ habilitat de dirigir l’atenció en allò que volem. En la pràctica del mindfulness s’anima als participants a dirigir l’atenció al cos i en la respiració, però també en tots aquells pensaments que passen per la ment, per poder-los reconèixer i tornar a dirigir l’atenció en l’estímul que hem triat. D’aquesta manera entrenem la ment a redirigir l’atenció en el que considerem que és l’estímul preferent.

Estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió
Estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió

El tractament amb estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió  està dirigit a persones amb afectació neurològica o sense que tinguin diagnosticada una depressió major resistent; és a dir, quan no han respost al tractament amb diferents medicaments antidepressius presos de forma adequada.

Mindfulness basat en teràpia cognitiva (MBCT)
MBCT, Mindfulness basat en teràpia cognitiva

El programa de MBCTMindfulness basat en teràpia cognitiva va dirigit a persones que vulguin millorar el seu estat general, tant físic com mental. 

Telerehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®
Rehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®

La rehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer® és un tipus de rehabilitació neuropsicològica, és a dir, que consisteix en un procés actiu que ajuda al pacient a optimitzar la recuperació de les funcions superiors (atenció, percepció, memòria, funcions executives, càlcul, …), a comprendre millor les alteracions que presenta i a desenvolupar estr

Teràpia cognitiva conductual
Teràpia cognitiva conductual

La teràpia cognitiva conductual uneix dos tipus de tractaments terapèutics, ja que malgrat l’èxit de les teràpies conductuals en el tractament d’algunes patologies, s’han de tenir en compte altres aspectes  que intervenen en la manera en que les persones responen davant de les situacions. 

Experiències
Tractament de la depressió

Et pot interessar

CONTACTA

Parlem via

Share