Ens posarem en contacte amb tu via
X
Ens posarem en contacte amb tu via
Clínica de la memòria

Clínica de la memòria

La Clínica de la Memòria de Guttmann Barcelona ha estat especialment dissenyada per oferir i proporcionar programes integrals i holístics de prevenció, diagnòstic precoç i intervenció neurocognitiva per al manteniment de la memòria i altres funcions cognitives.

Els problemes de memòria són freqüents en la població general. Aquests poden estar relacionats amb l'envelliment normal, ser l'inici d'una malaltia neurodegenerativa com és el cas de la malaltia d'Alzheimer o ser degut a altres patologies mèdiques.

L'existència d'una queixa de memòria o d'una altra funció cognitiva precisa d'una atenció especialitzada per tal de conèixer la causa i realitzar l'abordatge adequat. El nostre objectiu és posar a disposició de la persona afectada d'aquests problemes un equip multidisciplinari compost per neuròleg, neuropsicòleg, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, logopeda i psicòleg clínic, que puguin realitzar un ajustat diagnòstic, i establir un perfil de tractament cognitiu i físic individualitzat depenent de les necessitats del pacient segons el seu grau d'afectació.

L'exercici físic ajuda al manteniment de la salut cerebral, i al costat d'un programa d'intervenció neuropsicològica pot ajudar a preservar les funcions cognitives. Per aquest motiu s'inclou un pla individualitzat de fisioteràpia, amb una major o menor intensitat, depenent de la tolerància del pacient.

A QUI S'ADREÇA LA CLÍNICA DE LA MEMÒRIA DE GUTTMANN BARCELONA?

 • Persones amb problemes de memòria o altres problemes de les funcions cognitives com l'orientació, el càlcul, el llenguatge, la percepció, el raonament o altres
 • Persones amb diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu, que és aquell que no es deu al procés de envelliment normal però que tampoc té una repercussió important en les activitats de la vida diaria
 • Persones amb demència diagnosticada: malaltia d'Alzheimer, demència corticobasal, Malaltia per Cossos de Lewy, Atròfia multisistèmica o demència vascular.
 • Persones amb altres malalties neurològiques i amb problemes o afectació cognitiva constatada, com pacients d'Esclerosi Múltiple.
 • Persones amb alteracions cognitives secundàries a un dany cerebral adquirit (ictus, tumors, infeccions del sistema nerviós, anòxies cerebrals, etc). 


OBJECTIUS DE LA CLÍNICA DE LA MEMÒRIA DE GUTTMANN BARCELONA

 • Detectar i quantificar, mitjançant l'avaluació diagnòstica, les funcions cognitives alterades.
 • Establir una intervenció neuropsicològica personalitzada, en funció dels problemes que presenta el pacient, i dirigida a l'objectiu concret i rellevant. La finalitat de la Rehabilitació Neuropsicològica és reduir l'impacte de les alteracions cognitives, conductuals o emocionals, en la vida diària del pacient i la seva repercussió en l'àmbit familiar.
 • Intervenir a nivell físic, mitjançant un pla d'exercicis dissenyats de manera individualitzada, per millorar la salut física i ajudar a la preservació de la salut mental i cognitiva.
 • Abordatge per part d'un terapeuta ocupacional que s'encarregarà dels aspectes més instrumentals i funcionals per millorar la realització de les activitats de vida diària, simples i complexes.
 • Asessorar a la família sobre la naturalesa del dèficit neuropsicològic, oferir-li una guia per al maneig del problema en situacions quotidianes i donar suport emocional.

Clínica de la memòria: una atenció holística

Tenint en compte la complexitat en l'abordatge dels problemes de memòria, en Guttmann Barcelona atenem als nostres pacients d'una manera holística:


 • Tractament de telerehabilitació cognitiva amb la plataforma, "Guttmann, NeuroPersonalTrainer®": És una eina dissenyada per treballar de manera informatitzada les funcions cognitives. Depenent quina sigui la funció més afectada (atenció, memòria, etc.) es realitzarà un disseny d'exercicis individualitzats per a cada perfil de pacient. Aquest tractament estarà planificat per un neuropsicòleg de referència que seguirà l'evolució del pacient.
 • Sessions individuals de rehabilitació neuropsicològica: Alguns pacients les principals dificultats radiquin en el control emocional, la compensació, la consciència de dèficit, les habilitats socials o necessitin psicoeducació serien candidats a un tipus de tractament individualitzat que es realitzaria íntegrament amb presència del neuropsicòleg en sessions individuals i específiques per a cada pacient.
 • Sessions d'estimulació cognitiva per a l'autonomia personal en la realització d'activitats de la vida diària: La persona responsable d'aquestes sessions és un/a terapeuta ocupacional amb qui es treballaran aspectes cognitius i conductuals en el marc de la teràpia ocupacional (persona, entorn, activitat) integrant a la persona en un espai i una activitat, d'una manera motivadora amb l'objectiu de millorar la funcionalitat de la persona. A més de reforçar la seva autonomia per a la realització d'activitats de la vida diària bàsiques o capacitats instrumentals més avançades. Aquestes intervencions poden ser complementàries o paral·leles.
 • Tallers de memòria: Es realitzaran en sessions grupals dirigides per un neuropsicòleg amb l'objectiu de millorar la funcionalitat de persones que presentin un deteriorament cognitiu. A les sessions s'abordaran tant aspectes cognitius (orientació, atenció, memòria, funcionament executiu, etc.) com aspectes funcionals com l'ús d'ajudes externes o la gestió de les emocions. L'activitat grupal a més aporta el valor de la comunicació a les teràpies, podent resultar més motivadores.
 • Musicoteràpia: Implica l'ús de música i / o els seus elements musicals (so, ritme, melodia i harmonia) per part d'un musicoterapeuta qualificat en un procés dissenyat per facilitar i promoure la comunicació, relació, aprenentatge, mobilitat, expressió, organització i altres objectius terapèutics rellevants amb la finalitat de registrar canvis i satisfer les necessitats físiques, emocionals, socials i cognitives.
 • Psicoteràpia: Sessions individuals de tractament psicològic destinades a l'abordatge terapèutic de les alteracions de l'estat d'ànim. Els destinataris d'aquestes sessions seran aquells pacients que presenten alguna queixa subjectiva de deteriorament cognitiu però que la seva simptomatologia més predominant sigui la presència d'alguna alteració de l'estat d'ànim.
 • Estimulació multisensorial: Les sales d'estimulació multisensorial són sales dissenyades per estimular a través del treball amb els diferents sentits. Dins d'aquestes sales es poden simular diferents ambients, disposen d'objectes amb diferents tactes, olors, formes, mides, colors etc. Alguns tractaments com els anteriorment esmentats exigeixen tenir unes capacitats cognitives poc alterades; però, hi ha persones amb una afectació severa que no pot beneficiar-se'n, però sí d'estimulació sensorial per millorar el rendiment cognitiu de les funcions que tenen preservades, a més d'estimular la relaxació i el benestar emocional i fins i tot conductual.
 • Activitat física: Es realitzarà un pla de fisioteràpia individualitzada adaptada a l'edat i comorbiditat del pacient.
 • Tractament farmacològic, si es precisa.

Equip professional

Tractaments

Articles relacionats

Demana visita

Ens posarem en contacte amb tu via

Share