Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via
Clínica de la memòria

Clínica de la Memòria

La Clínica de la Memòria de Guttmann Barcelona ha estat especialment dissenyada per oferir i proporcionar programes integrals i holístics de prevenció, diagnòstic precoç i intervenció neurocognitiva per al manteniment de la memòria i altres funcions cognitives.

Els problemes de memòria són molt freqüents en la població general. Aquests poden estar relacionats amb l'envelliment normal, però també poden ser l'inici d'una malaltia neurodegenerativa, com és el cas de la malaltia d'Alzheimer,  o bé estar provocat per altres patologies mèdiques.

L'existència d'una queixa de memòria o d'una altra funció cognitiva precisa d'una atenció especialitzada per tal de conèixer la causa i realitzar l'abordatge adequat. A l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació de Guttmann Barcelona posem a disposició de la persona un equip multidisciplinari format per neuròlegs, neuropsicòlegs, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes i psicòlegs clínics, que realitzaran  un diagnòstic personalitzat i establiran  un perfil de tractament cognitiu i físic individualitzat depenent de les necessitats del pacient segons el seu grau d'afectació.

A QUI S'ADREÇA LA CLÍNICA DE LA MEMÒRIA DE GUTTMANN BARCELONA?

 • Persones amb problemes de memòria o altres problemes de les funcions cognitives com l'orientació, el càlcul, el llenguatge, la percepció, el raonament o d’altres.
 • Persones amb diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu, que és aquell que no es deu al procés d’envelliment normal però que tampoc té una repercussió rellevant en les activitats de la vida diària.
 • Persones amb Demència diagnosticada: malaltia d'Alzheimer, demència corticobasal, Malaltia per Cossos de Lewy, Atròfia multisistèmica, demència vascular, etc.
 • Persones amb altres malalties neurològiques i amb problemes o afectació cognitiva constatada, com pacients amb Esclerosi Múltiple o Malaltia de Parkinson.
 • Persones amb alteracions cognitives secundàries a un dany cerebral adquirit (traumatisme cranioencefàlic, Ictus, tumors, infeccions del sistema nerviós, anòxies cerebrals, etc). 


OBJECTIUS DE LA CLÍNICA DE LA MEMÒRIA DE GUTTMANN BARCELONA

 • Detectar i quantificar, mitjançant l'avaluació diagnòstica, les funcions cognitives alterades.
 • Establir una intervenció neuropsicològica personalitzada, en funció dels problemes que presenti el pacient, i dirigida a aquest objectiu concret i rellevant. La finalitat de la Rehabilitació Neuropsicològica és reduir l'impacte de les alteracions cognitives, conductuals o emocionals en la vida diària del pacient i la seva repercussió en l'àmbit familiar.
 • Ajudar al manteniment de la salut general amb un pla individualitzat de fisioteràpia, amb una major o menor intensitat, depenent de la tolerància del pacient. L'exercici físic ajuda al manteniment de la salut cerebral, el qual juntament amb un programa d'intervenció neuropsicològica pot ajudar a preservar les funcions cognitives. Millorar la salut física ajuda a la preservació de la salut mental i cognitiva.
 • Millorar la realització de les activitats de vida diària, simples i/o complexes amb un abordatge per part d'un terapeuta ocupacional que s'encarregarà dels aspectes més instrumentals i funcionals.
 • Assessorar, formar i informar la família sobre la naturalesa del dèficit, oferir-li una guia per al maneig del problema en situacions quotidianes i donar suport emocional.

Clínica de la memòria: una atenció holística

Tenint en compte la complexitat en l'abordatge dels problemes de memòria, a Guttmann Barcelona atenem als nostres pacients d'una manera holística amb diferents programes ajustat a les necessitats i el perfil de cada persona.

 • Programa Integral d'Estimulació de la Memòria  dirigit a persones amb un diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu, demència tipus Alzheimer, malaltia de Cossos de Lewy, demència vascular, demència fronto-temporal o persones amb altres demències primàries o associades a altres malalties neurològiques degeneratives (Esclerosi múltiple, malaltia de Parkinson, etc.)
 • El programa ofereix eines i estratègies per poder continuar realitzant, durant el màxim temps possible, les activitats de la vida diària de la manera més autònoma i funcional possible per gaudir d'una millor qualitat de vida. El programa compta amb un equip de professionals format per neuropsicòlegs, terapeutes ocupacionals, musicoterapeutes i fisioterapeutes, amb experiència en l'àmbit de la neurociència i la neurorehabilitació, que treballen de forma multidisciplinària i integral oferint als pacient i la família un tractament adaptat a les seves necessitats.
 • Tractament de telerehabilitació cognitiva amb la plataforma, "Guttmann, NeuroPersonalTrainer®": És una eina dissenyada per treballar de manera informatitzada les funcions cognitives. Depenent quina sigui la funció més afectada (atenció, memòria, etc.) es realitzarà un disseny d'exercicis individualitzats per a cada perfil de pacient. Aquest tractament estarà planificat per un neuropsicòleg de referència que seguirà l'evolució del pacient.
 • Sessions individuals de rehabilitació neuropsicològica: Amb l’objectiu de treballar el control emocional, la compensació, la consciència de dèficit, les habilitats socials o bé persones que necessitin psicoeducació serien candidates a un tipus de tractament individualitzat que es realitzaria íntegrament amb presència del neuropsicòleg en sessions individuals i específiques per a cada pacient.
 • Sessions d'estimulació cognitiva per a l'autonomia personal en la realització d'activitats de la vida diària: La persona responsable d'aquestes sessions és un/a terapeuta ocupacional amb qui es treballaran aspectes cognitius i conductuals en el marc de la teràpia ocupacional (persona, entorn, activitat) integrant a la persona en un espai i una activitat, d'una manera motivadora amb l'objectiu de millorar la funcionalitat de la persona. A més de reforçar la seva autonomia per a la realització d'activitats de la vida diària bàsiques o capacitats instrumentals més avançades. Aquestes intervencions poden ser complementàries o paral·leles.
 • Sessions per a l'autonomia personal en la realització d'activitats de la vida diària: La persona responsable d'aquestes sessions és un/a terapeuta ocupacional amb qui es treballaran aspectes cognitius i conductuals en el marc de la teràpia ocupacional (persona, entorn, activitat) integrant a la persona en un espai i una activitat, d'una manera motivadora amb l'objectiu de millorar la funcionalitat de la persona. A més, de reforçar la seva autonomia per a la realització d'activitats de la vida diària bàsiques.
 • Musicoteràpia: Implica l'ús de música i/o els seus elements musicals (so, ritme, melodia i harmonia) per part d'un musicoterapeuta qualificat en un procés dissenyat per facilitar i promoure la comunicació, la relació, l’aprenentatge, la mobilitat, l’expressió, l’organització i altres objectius terapèutics rellevants amb la finalitat de registrar canvis i satisfer les necessitats físiques, emocionals, socials i cognitives.
 • Sessions individuals de tractament psicològic destinades a l'abordatge terapèutic de les alteracions de l'estat d'ànim. Els destinataris d'aquestes sessions seran aquells pacients que presenten alguna queixa subjectiva de deteriorament cognitiu però que la seva simptomatologia més predominant sigui la presència d'alguna alteració de l'estat d'ànim.
 • Estimulació multisensorial amb  sales dissenyades específicament per estimular a través del treball amb els diferents sentits. Dins d'aquestes sales es poden simular diferents ambients, disposen d'objectes amb diferents tactes, olors, formes, mides, colors etc. Molt dirigit a persones amb una afectació severa, l’estimulació sensorial por millorar el rendiment cognitiu de les funcions que tenen preservades, a més d'estimular la relaxació i el benestar emocional i fins i tot conductual.
 • Plans de fisioteràpia individualitzada adaptada a l'edat i comorbiditat del pacient.
 • Tractament farmacològic, si es precisa. De vegades, el tractament d’aquests dolències pot incloure tractament psicofarmacològic o l’ús de medicaments que cada vegada amb més agudesa i fiabilitat ajuden a corregir, millorar i fins i tot a vegades curar molts dels símptomes.

 

Equip professional

Tractaments

Articles relacionats

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share