Parlem via

Tractaments

Guttmann, NeuroPersonalClínic® (GNPC®) és una plataforma de serveis clínics altament especialitzats i orientats a proporcionar, per a cada persona –ja sigui adulta o infantil-, els millors tractaments i les solucions més òptimes avui possibles per a les diverses manifestacions de les patologies d’origen neurològic que tractem al Brain Health Institute, a Guttmann Barcelona.

Guttmann Neuropersonal Clinic

GNPC® compta amb unes modernes i magnífiques instal·lacions especialment dissenyades per a la seva funció i dotades de les més avançades tecnologies de la neurorehabilitació; però per sobre de qualsevol altre consideració, GNPC® està format per un gran equip de professionals (neuropsicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals...), tots ells avesats en diferents disciplines i tecnologies clíniques, entrenats a l’Institut Guttmann i amb una acreditada experiència en neurorehabilitació especialitzada.

EQUIP PROFESSIONAL

Cursos de reeducació psicopedagògica
Cursos de reeducació psicopedagògica

Les reeducacions psicopedagògiques formen part d’una intervenció basada en estratègies cognitives i conductuals. Consisteixen en l’entrenament de les capacitats bàsiques necessàries per aconseguir una millora en les habilitats per aprendre i pal·liar les dificultats dels infants i joves amb trastorns de l’aprenentatge o TDA-H.

More information
Estimulació eléctrica neuromuscular per al tractament de la disfàgia
Estimulació eléctrica neuromuscular per al tractament de la disfàgia

Aquest programa terapèutic d'estimulació eléctrica neuromuscular per al tractament de la disfàgia  va dirigit a pacients afectats de disfàgia neurògena amb diagnòstic vídeo-fluoroscòpic d’aspiració traqueal (pas de contingut alimentari a la via respiratòria) que presentin alguna d’aquestes anomalies:

More information
Estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió
Estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió

El tractament amb estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió  està dirigit a persones amb afectació neurològica o sense que tinguin diagnosticada una depressió major resistent; és a dir, quan no han respost al tractament amb diferents medicaments antidepressius presos de forma adequada.

More information
Estimulació Magnètica Transcranial per a l’afàsia
Estimulació Magnètica Transcranial per a l’afàsia

L’afàsia és la pèrdua de capacitat de produir o comprendre el llenguatge, deguda a lesions en àrees específiques del cervell. En la majoria de les persones, les zones especialitzades en el llenguatge es troben en l’hemisferi esquerre.

More information
Fisioteràpia infantil
Fisioteràpia infantil

Durant les primeres sessions amb l'infant es realitzarà l'exploració i recollida de dades necessàries per establir un programa personalitzat, incloent una entrevista personal o enquesta a la família sobre: ​​antecedents, rehabilitació prèvia, rutines, activitats de la vida diària (autonomia, adaptacions, etc), desplaçaments, ajudes ortèsiques i tècniques, objectius de la familia.

More information
Intervenció i entrenament de les habilitats socials
Intervenció i entrenament de les habilitats socials

Les habilitats socials són un conjunt de comportaments implicats en les relacions interpersonals i relacionats amb les emocions i cognicions.

More information

Share