Parlem via

X
Parlem via
Clínica del Parkinson i altres trastorns del moviment

Clínica del Parkinson i altres trastorns del moviment

La Clínica del Parkinson i altres trastorns del moviment del Brain Health Institute, a Guttmann Barcelona, està especialitzada en el maneig integral i tractament rehabilitador dels trastorns del control motor, incloent els diferents tipus d'atàxia, distonies i corees entre d'altres, sent d'especial interès la malaltia de Parkinson i els diferents parkinsonismes.

Amb un enfocament integral, la Clínica del Parkinson i altres trastorns del moviment es basa no només en oferir les propostes terapèutiques més avançades en el tractament rehabilitador de les dificultats del moviment, sinó també en cobrir els aspectes emocionals i cognitius associats, de la manera més adequada a cadascuna de les etapes evolutives.

Per a aquells pacients amb alteracions cognitives, conductuals i emocionals secundàries, una valoració neuropsicològica ajudarà els pacients i les famílies a entendre millor la nova situació així com a desenvolupar estratègies que permetin compensar d'alguna manera les alteracions neuropsicològiques i optimitzar les funcions superiors. La sessió es realitzarà, en aquests casos, íntegrament en presència del neuropsicòleg en una sessió individual i específica per a cada pacient.

Diagnòstics

EQUIP PROFESSIONAL

TRACTAMENTS

CONTACTA

Parlem via

Share