Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
Tractament neuropsicològic

Tractament neuropsicològic

La rehabilitació neuropsicològica o tractament neuropsicològic és un procés actiu que ajuda als pacients i les seves famílies a comprendre millor les dificultats que presenten, desenvolupar estratègies que permetin optimitzar les seves funcions superiors i compensar les alteracions neuropsicològiques que puguin presentar. Està dirigit a pacients amb alteracions cognitives, conductuals i emocionals secundàries a una alteració d’origen neurològic o psiquiàtric.

  • Cognitives: Orientació, atenció, velocitat de processament de la informació, llenguatge, memòria, càlcul o funcions executives.
  • Conductuals: Impulsivitat, irritabilitat, desinhibició, agressivitat, apatia, falta d'iniciativa.
  • Emocionals: Trastorn adaptatiu, ansietat, depressió, labilitat emocional.

TÈCNIQUES UTILITZADES

Les tècniques i procediments utilitzats es determinaran en funció dels objectius terapèutics establerts:

  • Tècniques neuropsicològiques de restauració, compensació de les alteracions cognitives i modificació de l’entorn per a la millora de la funcionalitat.
  • Tècniques neuropsicològiques de modificació de conducta per la gestió del comportament i les alteracions de conducta.
  • Neuropsicoterapia amb l'objectiu de facilitar el procés d'adaptació, així l'abordatge d'aspectes emocionals i de consciència de dèficit.

TIPUS D'INTERVENCIÓ

Les sessions son individualitzades i d’una hora de durada:

  • Intervenció en el pacient: La intervenció neuropsicològica individualitzada se centra en les alteracions neuropsicològiques específiques del pacient i la seva repercussió funcional en la seva vida quotidiana. S’establirà un pla terapèutic individualitzat amb objectius específics per millorar el rendiment cognitiu, incrementar la consciència de l’entorn, així com facilitar el procés d’adaptació emocional, ajust d’expectatives i establiment de nous objectius.
  • Intervenció en la família: El tractament neuropsicològic inclou a la família, per a realitzar psicoeducació de les alteracions que presenta, conèixer les conseqüències de les alteracions neuropsicològiques (cognitives, conductuals i emocionals), facilitar pautes i estratègies per saber com actuar en determinades situacions, així com proporcionar suport emocional i adaptació a la nova situació.
  • Intervenció grupal:  Alguns objectius terapèutics es poden abordar en tractaments en grup específics per a la millora de les habilitats socials o per l’abordatges d’aspectes emocionals i adaptatius.

La intensitat dels tractaments (freqüència de les sessions) serà determinada per cada professional en funció del seu criteri clínic, tenint en compte les característiques del pacient, els objectius terapèutics i l’evolució del pacient.

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share