Ens posarem en contacte amb tu via
Tractament neuropsicològic

Tractament neuropsicològic

La rehabilitació neuropsicològica o tractament neuropsicològic és un procés actiu que ajuda els pacients i les seves famílies a comprendre millor les alteracions que presenten, desenvolupar estratègies que permetin compensar les alteracions neuropsicològiques i optimitzar les funcions superiors. Està dirigit a pacients amb alteracions cognitives, conductuals i emocionals secundàries a una lesió cerebral.

  • Cognitives: Orientació, atenció, velocitat de processament de la informació, llenguatge, memòria, càlcul o funcions executives.
  • Conductuals: Impulsivitat, irritabilitat, desinhibició, agressivitat, apatia, falta d'iniciativa.
  • Emocionals: Trastorn adaptatiu, ansietat, depressió, labilitat emocional.

TÈcniQUES utiliTzadEs

Les tècniques i procediments utilitzats es determinaran en funció dels objectius terapèutics establerts:

  • Tècniques neuropsicològiques de restauració, compensació i modificació de l'entorn per al tractament de les alteracions cognitives.
  • Tècniques neuropsicològiques de modificació de conducta per millorar el control conductual.
  • Neuropsicoterapia amb l'objectiu de facilitar el procés d'adaptació, així l'abordatge aspectes emocionals i de consciència de dèficit.

TIPUS D'INTERVENCIÓ

Sessions individualitzades de tractament neuropsicològic, d'una hora de durada.

  • Intervenció en el pacient: La intervenció neuropsicològica individualitzada se centra en les alteracions neuropsicològiques específiques del pacient i la seva repercussió funcional en la seva vida quotidiana. S'establirà un pla terapèutic individualitzat amb objectius específics per millorar el rendiment cognitiu, incrementar la consciència de dèficit, comprendre les repercussions funcionals, regular la conducta i adequar-la a l'entorn, així com facilitar el procés d'adaptació emocional, ajust d'expectatives i establiment de nous objectius.
  • Intervenció en la família: El tractament neuropsicològic inclou a la família, per a realitzar psicoeducació de les alteracions que presenta, conèixer les conseqüències de les alteracions neuropsicològiques (cognitives, conductuals i emocionals), facilitar pautes i estratègies per saber com actuar en determinades situacions, així com proporcionar suport emocional i adaptació a la nova situació.

La intensitat dels tractaments (freqüència de les sessions) serà determinada per cada professional en funció del seu criteri clínic, tenint en compte les característiques del pacient, els objectius terapèutics i l'evolució del pacient.

DEMANA VISITA

Ens posarem en contacte amb tu via

Share