Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
Guttmann Barcelona, Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació
Guttmann Barcelona

Guttmann Barcelona

Guttmann Barcelona, Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, és una clínica especialment pensada i dissenyada per tal d'oferir el millor diagnòstic i els tractaments més avançats per donar resposta als problemes funcionals, tant motors com cognitius i conductuals, que afecten a les persones que pateixen una malaltia neurològica o algun tipus de trastorn neuropsiquiàtric.

Guttmann Barcelona és un centre assistencial altament especialitzat que, mitjançant un gran equip de professionals experts en neurorehabilitació i amb el segell de qualitat de l’Institut Guttmann, vol promoure la salut i el benestar de les persones que atén i de llurs famílies. Una iniciativa que té per missió atendre a les persones d'una manera integral, holística i personalitzada, generant al seu entorn un ecosistema afavoridor de la salut i del benestar personal, alhora que acompanyar-les en la millora de les seves capacitats funcionals.

Guttmann Barcelona és una nova manera d’entendre la medicina, una forma més avançada de donar resposta als problemes neurològics de les persones; a les que, a més de proporcionar-les el diagnòstic més rigorós i el tractament més efectiu per a la seva malaltia, vol contribuir a promoure la seva salut cerebral, perquè això l'ajudarà a millorar també la seva pròpia malaltia i la farà estar i sentir-se tota ella més saludable, alhora que afavorirà el seu benestar i el de la seva família, així com el del seu entorn relacional.

Una iniciativa innovadora de l'Institut Guttmann

El nou centre Guttmann Barcelona, Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, és la iniciativa on l’Institut Guttmann després de més de cinquanta anys centrat en la lesió medul·lar i el dany cerebral, s’obre a noves patologies en les que pot aportar el seu coneixement i experiència en neurociències i neurorehabilitació: l’Alzheimer i altres demències, les malalties neurodegeneratives com el parkinson o l’esclerosi múltiple, els problemes de salut mental, la fatiga crònica i la fibromiàlgia, o l’atenció precoç i els trastorns d’aprenentatge en el nen.

La nova clínica Guttmann Barcelona ofereix un diagnòstic i tractament de manera integral, holística, personalitzada, amb rigor científic i amb el segell de qualitat que caracteritza l’Institut Guttmann.

A més, la iniciativa compta amb altres professionals de prestigi en l’àmbit de la neurociència per tal d’ampliar la seva oferta assistencial i orientar-la cap a la recerca de solucions innovadores, donat que un dels principals reptes que, segons l’OMS, té avui plantejada la nostra societat és “Mantenir la capacitat funcional del nostre sistema nerviós al llarg de tota la nostra vida”.

Guttmann Barcelona té per objectiu principal promoure la salut cerebral, alhora que fer un diagnòstic precoç de les malalties neurològiques i neuropsiquiàtriques. L’objectiu és proposar, per a cada persona en particular, les tècniques més avançades per a la millor solució dels seus problemes de salut, i oferir-li una neurorehabilitació especialitzada, intensiva i centrada en la persona, dirigida a restituir, millorar o compensar els dèficits funcionals derivats de la lesió neurològica.

També forma part de la nostra missió institucional l’assessorar, acompanyar i proporcionar els millors serveis assistencials i d’acompanyament al pacient i la seva família al llarg de les diferents etapes del seu procés. Perquè ens preocupen les persones, la seva salut i el seu benestar.

Guttmann Barcelona incorpora a més un nou paradigma científic: la Salut Cerebral; definida com el conjunt òptim de connexions cerebrals en cada moment de la nostra vida per desenvolupar plenament i satisfactòria la nostra existència. Aquest conjunt de connexions és el resultat de la nostra experiència de cada dia. Així, millorar els hàbits de vida relacionats amb la salut cerebral (exercici físic, dieta, entrenament cognitiu, son, socialització i tenir un projecte vital motivador) ens ajudarà a mantenir i potenciar aquestes connexions per endarrerir l’aparició de canvis associats a l’envelliment, minimitzar la simptomatologia de malalties neurològiques que ens poden afectar, i també a optimitzar la capacitat del nostre cervell per donar resposta a malalties que ja han estat diagnosticades.

Guttmann Barcelona proporciona de manera personalitzada els tractaments més innovadors i efectius avui possibles en neurorehabilitació especialitzada, amb provada base científica i la garantia de qualitat de l’Institut Guttmann.

 

Clínica de l’ictus i del dany cerebral adquirit, Guttmann Barcelona
Clínica de l’Ictus i del Dany Cerebral Adquirit

La Clínica de l’Ictus i el Dany Cerebral Adquirit aborda de manera integral els diferents problemes mèdics, físics, cognitius i/o conductuals derivats d’un ictus, un traumatisme cranioencefàlic, una patologia neurològica crònica o una intervenció neuroquirúrgica, entre d’altres.

Ofereix  serveis especialitzats personalitzats, intensius i de caire innovador que promoguin el restabliment o la millora de la funcionalitat afectada per una lesió neurològica.

Clínica del neurodesenvolupament, Guttmann Barcelona
Clínica del Neurodesenvolupament

La Clínica del Neurodesenvolupament està dissenyada per oferir un  diagnòstic diferencial i l’acompanyament terapèutic més adequat a cada cas. També ofereix orientació pedagògica a famílies amb infants o adolescents amb problemes neurològics i/o psiquiàtrics, dificultats d’aprenentatge, problemes neurològics congènits o qualsevol altra problemàtica derivada d’una lesió al cervell o la mèdul·la espinal.

Clínica de la Salut Mental
Clínica de la Salut Mental

La Clínica de la Salut Mental està pensada per oferir un abordatge integral i holístic a les persones amb dificultats en el seu estat d’ànim (depressió, ansietat, estrès...) o el seu comportament (psicosis, fòbies, obsessions...).

Ofereix un diagnòstic precoç, assessorament personalitzat i plans terapèutics adaptats a cada persona i situació. També disposa de programes de seguiment i acompanyament a la persona afectada i al seu entorn afectiu.

Clínica del Parkinson i altres trastorns del moviment, Guttmann Barcelona
Clínica del Parkinson i altres trastorns del moviment

La Clínica del Parkinson i altres trastorns del moviment està especialitzada en el diagnòstic específic i el tractament dels trastorns del control motor (Parkinson, atàxia, distonies, moviments involuntaris, mioclònies, discinèsies, tremolors, rigidesa, etc...), amb les tecnologies diagnostiques i les propostes terapèutiques més avançades i adequades a cada persona i en cada etapa de la malaltia.

Clínica de la memòria, Guttmann Barcelona
Clínica de la Memòria

La Clínica de la Memòria està especialment dissenyada per oferir i proporcionar programes integrals i holístics de prevenció, diagnòstic precoç i tractament dels problemes de memòria i altres funcions cognitives. En ocasions, aquestes poden ser conseqüència de la malaltia d’Alzheimer o d’altres demències.

Des de la Clínica de la memòria s’ofereix també un programa personalitzat d’abordatge als problemes emocionals, i formació i suport als pacients i llurs familiars.

Clínica de la Fibromiàlgia i del Dolor Neuropàtic
Clínica de la Fibromiàlgia i del Dolor Neuropàtic

La Clínica de la fibromiàlgia i del dolor neuropàtic de Guttmann Barcelona, atén els pacients de tal manera que tots els aspectes de la fibromiàlgia i el dolor neuropàtic quedin abordats, ja que el dolor comporta patiment i la seva prolongació en el temps, independentment de la seva causa, determina un empitjorament en la qualitat de vida i una alteració en les activitats habituals i en les relacions amb els altres.

Clínica de Protèsica avançada i neurorehabilitació
Clínica de Protèsica avançada i neurorehabilitació

La Clínica de protèsica avançada i neurorehabilitació, situada a l'edifici Guttmann Barcelona, ofereix un programa protèsic i un acompanyament integral a la persona durant tot el procés de protetització, des del moment de la presa de la decisió fins a l'adaptació final a la pròtesi.

Share