Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via
Clínica de la fibromiàlgia i del dolor neuropàtic

Clínica de la fibromiàlgia i del dolor neuropàtic

La Clínica de la fibromiàlgia i del dolor neuropàtic de Guttmann Barcelona, atén els pacients de tal manera que tots els aspectes de la fibromiàlgia i el dolor neuropàtic quedin abordats, ja que el dolor comporta patiment i la seva prolongació en el temps, independentment de la seva causa, determina un empitjorament en la qualitat de vida i una alteració en les activitats habituals i en les relacions amb els altres.

El dolor és una percepció desagradable i habitualment localitzada en una o múltiples zones, comú en gran part dels éssers vius. El dolor agut compleix una funció vital en la supervivència: ens indica de quines accions hem de defugir, quins contactes hem d'evitar o ens informa d'alteracions en la funció dels nostres òrgans i sistemes. Els mecanismes pels quals es transmet, regula i percep el dolor no són del tot coneguts, però avui dia sabem que són molt més complexos que els d'un simple sistema sensor que informa al cervell d'una situació anòmala. Múltiples vies que "pugen" des dels receptors del dolor al nostre cervell i que "descendeixen", i que intenten ajustar-lo són els que intervenen en la nostra percepció del dolor. Tots aquests elements poden ser dianes per intentar mitigar o erradicar el dolor, i és sense dubte un objectiu de primera necessitat, per part de la ciència mèdica, intentar conèixer millor aquests mecanismes i desenvolupar tractaments per poder tractar el dolor en tots aquests nivells.

El dolor crònic s'associa a canvis emocionals que poden acabar en malalties com la depressió d'una banda, i a alteracions funcionals, amb conseqüències cognitives (en la memòria, l'atenció i capacitat de planificació principalment) i motores (pèrdua de força i fatiga). Tots aquests efectes col·laterals del dolor al seu torn afavoreixen la seva persistència i l'augment de la seva intensitat: trencar aquest cercle és essencial per aconseguir millorar la percepció del dolor i la qualitat de vida. En aquest sentit, els diferents consensos d'especialistes i les guies del tractament del dolor crònic aconsellen un enfocament global i multidisciplinari que cobreixi tots els condicionants esmentats.

Tenint en compte aquesta complexitat, a Guttmann Barcelona busquem atendre els nostres pacients de tal manera que tots els aspectes de la fibromiàlgia i el dolor neuropàtic quedin abordats:

Tractament farmacològic

Utilitzant fàrmacs que serveixen per tractar el dolor neuropàtic, principalment antiepilèptics i antidepressius. Lògicament, en moltes ocasions s'utilitzen analgèsics per alleujar el dolor.

Assessorament psicològic

Molts pacients amb fibromiàlgia i/o dolor neuropàtic presenten alteracions emocionals i ansietat, que repercuteixen en l'estat de salut i la funcionalitat. Una adequada avaluació i tractament d'aquests aspectes repercuteix positivament en les persones afectades.

Hi ha un consens evident en l'eficàcia de les teràpies cognitiu-conductuals, i les cognitiu-conductuals basades en el Mindfulness que poden ser d'utilitat en aquest sentit. En alguns casos pot associar-se una depressió, necessitant aleshores una valoració psiquiàtrica. Si es detecten problemes de memòria i atenció, un entrenament cognitiu ens ajudarà a desenvolupar estratègies per poder afrontar aquests símptomes.

Des de la visió de la teràpia cognitiva i el Mindfulness, en els pacients amb fibromiàlgia o dolor neuropàtic cal treballar:

  • El coneixement dels pensaments negatius i les emocions difícils per ajudar a augmentar la tolerància al dolor i reduir les respostes d'aversió/evitació.
  • Reprendre o iniciar una certa activitat física, adaptada a les necessitats de cadascú.
  • Fomentar la capacitat d'observar a partir de la pròpia experiència la relació entre el dolor, la por, la conducta i la influència dels pensaments i les emocions en la resposta conductual.
  • Aprendre a separar l'experiència de la sensació dolorosa, de la necessitat de respondre fugint o intentant per tots els mitjans escapar del dolor.
  • Deixar de fugir del dolor pot resultar molt alliberador ja que la persona deixa d'estar pendent de fugir per tolerar millor i ser capaç d'estar pendent d'una gamma àmplia d'activitats amb la sensació de relaxació que les acompanya i per tant a trencar el cercle de dolor/fugida.

Fisioteràpia

La fisioteràpia en els pacients amb fibromiàlgia i/o dolor neuropàtic pot millorar la força, l'elasticitat i la resistència, ajudant tant a millorar la tolerància dels símptomes de la fibromiàlgia com modificar la representació en el sistema nerviós central del nostre cos. Al seu torn, influeix positivament sobre els mecanismes plàstics que actuen sobre la percepció del dolor i en la tolerància i la fatiga. En molts casos, la hidroteràpia és un marc ideal per desenvolupar d'una manera ben tolerada els diferents exercicis.

Teràpia ocupacional

És molt important la teràpia ocupacional per a l'educació en la realització de les diferents activitats diàries en els pacients amb fibromiàlgia i/o dolor neuropàtic per millorar la seva eficiència, reduir el dolor i, en molts casos, aconseguir una reinserció laboral i millorar la participació social.

Tècniques d'estimulació no invasiva

Especialment l'estimulació transcranial per corrent directa (TDCs), associada a les diferents teràpies descrites, pot ser d'utilitat per accelerar i adequar els canvis plàstics en regions relacionades amb el processament del dolor i augmentar els efectes de la resta de teràpies.

Encara que cadascuna d'aquestes teràpies per separat poden tenir efectes positius sobre els símptomes de la fibromiàlgia, és l'abordatge multidisciplinari integrant diferents teràpies complementàries entre si que oferim a la nostra clínica la manera òptima de acostar-se a un millor maneig d'aquest dolor.

RECOMANACIONS

També és recomanable en les persones que conviuen amb la fibromiàlgia o dolor neuropàtic mantenir una cura personal adequada, i un estil de vida que ens ajudi a afrontar millor els símptomes de la malaltia.

  • Correcta higiene del son. És essencial dormir les hores necessàries d'una manera regular per millorar símptomes com la fatiga.
  • Fer exercici d'una manera gradual i regular.
  • Hàbits dietètics saludables
  • Intentar evitar aquelles situacions que augmentin l'estrès emocional o mantenir estratègies en la realització d'activitats que no incrementin el dolor, però que siguin compatibles amb un ritme adequat per a la seva realització.

 

Equip professional

Tractaments

Articles relacionats

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share