Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
Beques
Programa de Beques-Tractament

Programa de Beques-Tractament

La Fundació Institut Guttmann disposa d’un Programa de Beques-Tractament que, d’acord amb els seus valors institucionals, té per objectiu facilitar a totes les persones que ho necessitin, independement de la seva condició econòmica, l’accés als procediments i tècniques terapèutiques que es presten a l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació de Guttmann Barcelona.

Què cobreixen?

Seràn objecte de Beca-Tractament tots aquells tractaments i programes terapèutics  implantats a l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació que hagin estat prescrits per un facultatiu del propi centre, no estiguin inclosos en la cartera pública de serveis sanitaris, i per als quals aquest tractament sigui la única alternativa terapèutica possible. Les Beques-Tractament en cap cas cobreixen els procediments i proves diagnòstiques necessàries per a formular la proposta terapèutica.

Per la seva singularitat, s’inclou el “Programa d’empoderament, entrenament comunitari i d’iniciació a la vida independent”, especialment dirigit a persones joves amb una discapacitat neurològica sobrevinguda que, un cop completat el seu procés rehabilitador, volen millorar les seves capacitats d’autonomia funcional i autodeterminació.

Quí en pot ser beneficiari?

Seran susceptibles de beneficiar-se del Programa de Beques-Tractament, aquelles persones que no disposin d’una assegurança privada que els hi cobreixi el tractament, o no comptin amb prous recursos econòmics per fer-se’n càrrec parcialment o totalment del mateix.

Què cal fer?

Cal adreçar-se al Servei d’Atenció al Client de l’Institut Guttmann per demanar més informació i iniciar el procediment administratiu per al seu atorgament. Un procediment que inclou obligatòriament una valoració per part del nostre equip de Treball Social així com la presentació de tota la documentació requerida. Per a més informació accedeix aquí.

Com es financia aquesta iniciativa?

Aquesta iniciativa solidaria, està dotada per un fons econòmic sustentat per la pròpia Fundació que es nodreix d’un percentatge de la facturació de l’Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, així com per les aportacions que es rebin específicament per donar suport a aquest iniciativa a través dels “Amics de l’Institut Guttmann”. L’entrega de les beques resta condicionada a la disposició de fons econòmics destinades a aquest programa.

 

Share