Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
Recerca en salut cerebral
Recerca en salut cerebral

Recerca en salut cerebral

Guttmann Barcelona aposta per la recerca i la promoció de la Salut Cerebral.

Les repercussions de les malalties neurològiques són un problema creixent. La seva incidència i prevalença les ha convertit actualment en un dels principals problemes per la salut pública. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada quatre persones desenvolupa un trastorn neurològic o psiquiàtric al llarg de la seva vida.

Donat que cada vegada vivim més anys han aparegut nous reptes tals com reduir l'impacte de la deterioració cognitiva associada a l'edat i a les malalties neurodegeneratives. Mantenir la capacitat funcional del sistema nerviós al llarg de tota la vida d'un ésser humà és un dels objectius prioritaris de la recerca biomèdica al segle XXI. Un cervell sa i actiu té més recursos per a afrontar el pas dels anys i les possibles lesions o malalties que puguin esdevenir, per tant, investigar en salut cerebral ens permet avançar en aquest sentit.

Un cervell sa al llarg de la vida

La salut cerebral (Brain Health) es defineix com el desenvolupament i la preservació de les funcions i xarxes neuronals d'acord amb l'edat; necessària per gaudir d'una vida plena, així com amb una bona capacitat de recuperació davant de lesions o malalties.

Partim de la base que el sistema nerviós té una capacitat intrínseca per modificar la seva funció i estructura per a desenvolupar noves capacitats i adaptar-se als reptes i canvis de l'entorn (plasticitat neuronal). Aquesta capacitat intrínseca del cervell canvia de manera natural, al llarg de la vida. El nostre objectiu serà conèixer aquests canvis per potenciar-los i dirigir-los. Aprofitar la plasticitat neuronal i promoure la reserva cognitiva millorarà la salut cerebral de cada individu.

A més, com el sistema nerviós exerceix una funció reguladora (generadora de salut o salutogènica) sobre la resta de sistemes del nostre organisme, optimitzar la salut cerebral ens permetrà optimitzar també la capacitat de Salutogènesi, millorar la salut general i reduir l'impacte de diverses condicions mèdiques de caràcter crònic.

Barcelona Brain Health Initiative (BBHI)

Promogut per l'Institut Guttmann, el Barcelona Brain Health Initiative és una iniciativa que pretén conèixer com mantenir la salut del cervell al llarg de la vida.

El projecte compta amb prop de 4.000 voluntaris i un equip multidisciplinar de professionals sota el lideratge científic d’Álvaro Pascual-Leone, Degà Associat de Ciència Clínica i Translacional de Harvard Medical School, del seu equip d'experts, i de l'assessoria d'un comitè de científics de reconegut prestigi internacional.

Recerca en salut cerebral

Recerca en sañut cerebral - BBHI

Share