Parlem via

X
Parlem via
Clínica del neurodesenvolupament

Clínica del Neurodesenvolupament

La Clínica del Neurodesenvolupament atén aquelles especialitats relacionades amb el procés de maduració del cervell, el qual s’inicia molt abans del naixement i finalitza aproximadament durant l’adolescència. Hi ha factors interns i externs que poden interferir en el procés del neurodesenvolupament i provocar alteracions en el desenvolupament normal.  

Els Trastorns del Neurodesenvolupament són manifestacions que s’inicien durant la infància i que s’expressen de forma diferent durant les etapes del creixement. Els Trastorns del Neurodesenvolupament es poden manifestar amb problemes de tipus conductual, com per exemple amb un excés d’impulsivitat o facilitat per distreure’s, i poden estar presents en persones o infants que no presenten aparentment cap patologia del desenvolupament. Per tant, els límits entre trastorn i normalitat poden ser imprecisos i dependents del context.

Els Trastorns del Neurodesenvolupament es manifesten normalment de forma precoç i es caracteritzen per un dèficit que produeix dificultats en el funcionament personal, social i/o acadèmic de l’infant. El rang dels dèficits varia des de limitacions molt específiques de l’aprenentatge o del control del funcionament executiu, fins a dèficits globals que impliquen les habilitats socials o la intel·ligència.

L’objectiu de la Clínica del Neurodesenvolupament del Guttmann Brain Health Institute, a Guttmann Barcelona, és diagnosticar i tractar nenes/nens i adolescents que presentin problemes cognitius, conductuals i/o emocionals que poden repercutir en l'entorn familiar i en l'aprenentatge escolar.

El procés diagnòstic en la Clínica del Neurodesenvolupament es realitza mitjançant l’exploració del nen, ja sigui amb la realització d’un conjunt de proves, qüestionaris, entrevistes clíniques o altres proves diagnòstiques.

A traves d’aquest procés de diagnòstic podem obtenir un perfil actual de les capacitats físiques, cognitives, conductuals i emocionals de l’infant o adolescent, que ens permet dissenyar un pla d’intervenció i terapèutic  individualitzat per a cada pacient.

El diagnòstic determinarà el tractament idoni en cada persona, i aquest es es realitzarà de forma integral, tenint en compte la globalitat de la persona i totes les dimensions que hi interfereixen. Així doncs, serà indispensable que l’abordatge terapèutic tingui en compte la intervenció directa amb el nen, nena o adolescent, l’empoderament de la família i l’assessorament en l’àmbit escolar i acadèmic.

Per una altra banda, l’enfoc del tractament serà sempre interdisciplinari, amb la col·laboració de diferents professionals i disciplines.

EQUIP PROFESSIONAL

Articles relacionats

CONTACTA

Parlem via

Share