Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via
Clínica trastorns emocionals i conductuals en l'adult

Clínica de la Salut Mental

La Clínica de la Salut Mental ofereix un abordatge integral i holístic a les persones adultes amb dificultats en el seu estat d’ànim o quan el seu comportament els condueix a tenir problemes en el seu tarannà de cada dia, ja sigui a nivell familiar, social i/o laboral.

Un diagnòstic precoç permet iniciar un tractament adequat abans que el problema es torni més greu e invalidant per a la persona que el pateix.

Diagnosticar el problema existent i  prendre les millors mesures al respecte evita les complicacions que suposa el fet de patir un trastorn sense rebre el tractament o l’ajuda necessària. També pot evitar la necessitat d’haver de sol·licitar una baixa laborals, cosa que podria ser un element més de complicació per al pacient i la seva família.

Assessorament personalitzat i plans terapèutics adaptats a cada persona i situació

Un trastorn emocional o conductual és un problema sensible que depèn sempre de cada cas. Per aquest motiu és imprescindible saber adaptar el tractament a les necessitats específiques de cada persona així com tenir en compte la seva personalitat i la seva situació familiar, laboral i social.

Programes de seguiment i acompanyament a la persona afectada i el seu entorn afectiu

Un cop el pacient es troba estabilitzat o ha remés la simptomatologia tractada, cal establir un programa de seguiment que li permeti reconèixer els possibles senyals d’alerta. Aquest coneixement farà a la persona més competent per demanar ajuda a temps en el cas que pugui patir una recurrència del trastorn. També possibilitarà prendre les mesures necessàries per no arribar a una situació d’incapacitació.

Pel que fa a la família, és convenient que aquesta sigui coneixedora dels símptomes de la malaltia i de quina és la millor manera d’ajudar al pacient, a més de poder alertar-lo i ser partícips del seu seguiment, si és necessari.

Equip professional

Tractaments

Articles relacionats

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share