Parlem via

X
Parlem via

Parkinsonismes

Parkinsonismes són malalties que poden compartir algun dels símptomes de la malaltia de Parkinson, però que presenten al seu torn altres problemes no característics. Aquest grup de malalties té una evolució i pronòstic diferent al de la malaltia de Parkinson.

Entre aquest grup de malalties destaquen:

 • Parkinsonismes per lesions vasculars cerebrals
 • Traumatismes
 • Atròfia multisistèmica amb les seves diferents variants
 • Paràlisi supranuclear progressiva
 • Degeneració cortico-basal

Davant la falta de tractaments específics, un abordatge rehabilitador adequat a l'evolució del pacient pot ser d'utilitat per millorar la qualitat de vida i prevenir complicacions.

Tractament rehabilitador del Parkinson i els parkinsonismes

Aquest grup de malalties afecten de manera central a la mobilitat, però també a altres esferes com l'emocional, cognitiva, del son, etc. Cal doncs, a més de l'ús de medicaments, afegir un tractament rehabilitador que de manera integral abordi tots els possibles problemes.

 • Fisioteràpia: per mantenir un bon rang de moviment i evitar complicacions (articulars, mal)
 • Teràpia ocupacional: amb l'objectiu de retardar en la mesura del possible la dependència i mantenir el màxim de funcionalitat possible
 • Exercici aeròbic per millorar la fatiga i la qualitat de vida global
 • Exercicis individuals i grupals (incloent els realitzats en piscina) per millorar la coordinació i l'equilibri, millorant la marxa i disminuint el risc de caigudes. Especial rellevància tenen aquells en els quals s'inclou les ajudes rítmiques (mitjançant sons o pautes com el tai-txi)
 • Tractament per millorar les funcions cognitives quan sigui pertinent
 • Seguiment i suport emocional, usant diferents tècniques com el Mindfulness amb l'objecte de millorar la qualitat de vida
Estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió
Estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió

El tractament amb estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió  està dirigit a persones amb afectació neurològica o sense que tinguin diagnosticada una depressió major resistent; és a dir, quan no han respost al tractament amb diferents medicaments antidepressius presos de forma adequada.

Mindfulness basat en teràpia cognitiva (MBCT)
MBCT, Mindfulness basat en teràpia cognitiva

El programa de MBCTMindfulness basat en teràpia cognitiva va dirigit a persones que vulguin millorar el seu estat general, tant físic com mental. 

Programa personalitzat d’entrenament i millora de la funcionalitat
Programa personalitzat d’entrenament i millora de la funcionalitat

El programa personalitzat d'entrenament i millora de la funcionalitat està orientat a optimitzar i mantenir les capacitats funcionals, així com a prevenir les complicacions associades a les situacions de discapacitat.

Telerehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®
Rehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®

La rehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer® és un tipus de rehabilitació neuropsicològica, és a dir, que consisteix en un procés actiu que ajuda al pacient a optimitzar la recuperació de les funcions superiors (atenció, percepció, memòria, funcions executives, càlcul, …), a comprendre millor les alteracions que presenta i a desenvolupar estr

Tractament farmacològic
Tractament farmacològic

En els casos que el psicòleg o el psiquiatra considerin necessari s’indicarà el tractament farmacològic que prescriurà el psiquiatra.

Tractament neuropsicològic
Tractament neuropsicològic

La rehabilitació neuropsicològica o tractament neuropsicològic és un procés actiu que ajuda els pacients i les seves famílies a comprendre millor les alteracions que presenten, desenvolupar estratègies que permetin compensar les alteracions neuropsicològiques i optimitzar les funcions superiors.

Videos
Hidroteràpia

CONTACTA

Parlem via

Share