Ens posarem en contacte amb tu via

X
Ens posarem en contacte amb tu via

Parkinsonismes

Parkinsonismes són malalties que poden compartir algun dels símptomes de la malaltia de Parkinson, però que presenten al seu torn altres problemes no característics. Aquest grup de malalties té una evolució i pronòstic diferent al de la malaltia de Parkinson.

Entre aquest grup de malalties destaquen:

 • Parkinsonismes per lesions vasculars cerebrals
 • Traumatismes
 • Atròfia multisistèmica amb les seves diferents variants
 • Paràlisi supranuclear progressiva
 • Degeneració cortico-basal

Davant la falta de tractaments específics, un abordatge rehabilitador adequat a l'evolució del pacient pot ser d'utilitat per millorar la qualitat de vida i prevenir complicacions.

Tractament rehabilitador del Parkinson i els parkinsonismes

Aquest grup de malalties afecten de manera central a la mobilitat, però també a altres esferes com l'emocional, cognitiva, del son, etc. Cal doncs, a més de l'ús de medicaments, afegir un tractament rehabilitador que de manera integral abordi tots els possibles problemes.

 • Fisioteràpia: per mantenir un bon rang de moviment i evitar complicacions (articulars, mal)
 • Teràpia ocupacional: amb l'objectiu de retardar en la mesura del possible la dependència i mantenir el màxim de funcionalitat possible
 • Exercici aeròbic per millorar la fatiga i la qualitat de vida global
 • Exercicis individuals i grupals (incloent els realitzats en piscina) per millorar la coordinació i l'equilibri, millorant la marxa i disminuint el risc de caigudes. Especial rellevància tenen aquells en els quals s'inclou les ajudes rítmiques (mitjançant sons o pautes com el tai-txi)
 • Tractament per millorar les funcions cognitives quan sigui pertinent
 • Seguiment i suport emocional, usant diferents tècniques com el Mindfulness amb l'objecte de millorar la qualitat de vida
Estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió
Estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió

El tractament amb estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió  està dirigit a persones amb afectació neurològica o sense que tinguin diagnosticada una depressió major resistent; és a dir, quan no han respost al tractament amb diferents medicaments antidepressius presos de forma adequada.

Fisioteràpia i rehabilitació de la marxa. sessions grupals
Fisioteràpia i rehabilitació de la marxa. sessions grupals

Guttmann Brain Health Institute ofereix un programa de tractament de fisioteràpia i rehabilitació de la marxa en grup, amb sessions organitzades per objectius rehabilitadors comuns a partir dels quals es planifiquen activitats tant a la sala de rehabilitació com a la piscina.

Programa personalitzat d’entrenament i millora de la funcionalitat
Programa personalitzat d’entrenament i millora de la funcionalitat

El programa personalitzat d'entrenament i millora de la funcionalitat està orientat a optimitzar i mantenir les capacitats funcionals, així com a prevenir les complicacions associades a les situacions de discapacitat.

Telerehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®
Rehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®

La rehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer® és un tipus de rehabilitació neuropsicològica, és a dir, que consisteix en un procés actiu que ajuda al pacient a optimitzar la recuperació de les funcions superiors (atenció, percepció, memòria, funcions executives, càlcul, …), a comprendre millor les alteracions que presenta i a desenvolupar estr

Sessions grupals de psicologia
Sessions grupals de psicologia

Guttmann Brain Health Institute posa en marxa el programa de sessions en grup de psicologia, perquè la socialització associada a la teràpia grupal aporta beneficis addicionals als de el propi tractament, a causa de l'impacte positiu que la relació amb els altres té en l'estat anímic i en la resposta cognitiva.

Tractament neuropsicològic
Tractament neuropsicològic

La rehabilitació neuropsicològica o tractament neuropsicològic és un procés actiu que ajuda els pacients i les seves famílies a comprendre millor les alteracions que presenten, desenvolupar estratègies que permetin compensar les alteracions neuropsicològiques i optimitzar les funcions superiors.

Videos
Sessions de fisioteràpia
Tractament psicològic
Experiències
Entrenament i millora de la funcionalitat

Et pot interessar

DEMANA VISITA

Ens posarem en contacte amb tu via

Share