Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
Fisioteràpia infantil

Fisioteràpia infantil

Durant les primeres sessions de fisioteràpia infantil es realitzarà una exploració inicial i la recollida de dades necessàries per establir un programa personalitzat, incloent una entrevista a la família sobre temes importants a tenir en compte per a la millor recuperació del nen o nena: ​​Antecedents, rehabilitació prèvia, rutines, activitats de la vida diària (autonomia, adaptacions, etc), desplaçaments, ajudes ortèsiques i tècniques, objectius, etc.

El fisioterapeuta serà la persona que realitzarà l'exploració física i que administrarà les escales corresponents per detectar amb la major precisió l'estat inicial i plantejar el tractament més adequat. Amb els infants s'utilitzarà el joc com a eina per obtenir la informació necessària sobre els següents aspectes:

 • Balanç muscular i articular
 • Coordinació i mobilitat global 
 • Bipedestació i marxa

Per a la realització del tractament personalitzat de fisioteràpia infantil s'establiran objectius adaptats a cada cas i a l'edat evolutiva de cada nen o nena i d'acord amb les necessitats detectades en la valoració inicial s'establirà un programa de rehabilitació que pot contenir diferents opcions de tractament (detallades a continuació):

Fisioteràpia infantil
Estimulació psicomotriu

L'estimulació psicomotriu amb fisioteràpia és una intervenció de fisioteràpia infantil en un espai adaptat per a l'expressió psicomotriu on el nen/a aconsegueixi, a través de l'estimulació multisensorial i motriu:

 • Major control postural i una millora de la lateralitat, l'esquema corporal i la verticalitat
 • Millora del control motor, coordinació i mobilitat global 
 • Adquisició d'autonomia i millora de la comunicació
Hidroteràpia
 • Halliwick®, entrenament de patrons funcionals
 • Entrenament de l'equilibri i la marxa
 • Regulació del to muscular i control de l'espasticitat
Entrenament de la bipedestació i la marxa
 • Verticalització progressiva i / o bipedestació
 • Reeducació de la marxa amb sistema robotitzat amb suspensió parcial del pes: Lokomat ®, andago®. *(només si es considera oportú)
 • Valoració d'ajudes tècniques i ortèsiques

A Guttmann Barcelona oferim assesorament i ajuda a la família, agent clau per a la recuperació del pacient. Per això, durant el període de rehabilitació es facilitaran pautes als pares o tutors sobre aquells aspectes importants que es puguin aplicar en la vida diària.
En finalitzar el període de rehabilitació lliurarem informe detallat amb les dades de valoració inicial, seguiment i conclusions post-tractament. A més, es detallarà la intervenció realitzada durant el programa de rehabilitació i s'adjuntaran un seguit de recomanacions relatives a ajudes ortèsiques o tècniques, així com al seguiment de les pautes facilitades durant les sessions.

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share