Parlem via
Fisioteràpia infantil

Fisioteràpia infantil

Durant les primeres sessions amb l'infant es realitzarà l'exploració i recollida de dades necessàries per establir un programa personalitzat, incloent una entrevista personal o enquesta a la família sobre: ​​antecedents, rehabilitació prèvia, rutines, activitats de la vida diària (autonomia, adaptacions, etc), desplaçaments, ajudes ortèsiques i tècniques, objectius de la familia. El fisioterapeuta realitzarà l'exploració física i s'administraran les escales corresponents. Amb els infants s'utilitzarà el joc com a eina per obtenir la informació sobre els següents aspectes:

 • Balanç muscular i articular
 • Coordinació i mobilitat global 
 • Bipedestació i marxa

Per a la realització del tractament personalitzat de fisioteràpia s'establiran objectius adaptats a cada persona i a l'edat evolutiva de cada nen i d'acord amb les necessitats detectades en la valoració inicial s'establirà un programa de rehabilitació que pot contenir les següents opcions de tractament:

Fisioteràpia infantil
Estimulació psicomotriu

L'estimulació psicomotriu amb fisioteràpia és l'intervenció en espai adaptat per a l'expressió psicomotriu on el nen / a aconsegueixi, a través de l'estimulació multisensorial i motriu:

 • Major control postural i una millora de la lateralitat, l'esquema corporal i la verticalitat
 • Millora del control motor, coordinació i mobilitat global 
 • Adquisició d'autonomia i millora de la comunicació
Hidroteràpia
 • Halliwick®, entrenament de patrons funcionals.
 • Entrenament de l'equilibri i la marxa.
 • Regulació del to muscular i control de l'espasticitat.
Entrenament de la bipedestació i la marxa
 • Verticalització progressiva i / o bipedestació; pla, bipedestador, ministanding, etc.
 • Reeducació de la marxa amb sistema robotitzat amb suspensió parcial del pes: Lokomat ®, andago®. *(només si es considera oportú)
 • Valoració d'ajudes tècniques i ortèsiques.

Durant el període de rehabilitació es facilitaran pautes a la família sobre tots els aspectes per poder aplicar-los en la seva vida diària.
En finalitzar el període de rehabilitació lliurarem informe detallat amb les dades de valoració inicial, seguiment i conclusions post-tractament. A més, es detallarà la intervenció realitzada durant el programa de rehabilitació i s'adjuntaran un seguit de recomanacions relatives a ajudes ortèsiques o tècniques, així com al seguiment de les pautes facilitades durant les sessions.

CONTACTA

Parlem via

Share