Parlem via

La rehabilitació neuropsicològica és un procés actiu que ajuda al pacient a optimitzar la recuperació de les funcions superiors (atenció, percepció, memòria, funcions executives, càlcul, …), a comprendre millor les alteracions que presenta i a desenvolupar estratègies que permetin compensar aquests trastorns. El tractament de telerehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer® està dirigit a persones amb dèficit cognitiu a causa d’un ictus, traumatisme cranioencefàlic, tumor, malaltia infecciosa, anòxia i altres malalties neurològiques que presenten problemes de:

 • Atenció
 • Velocitat de processament de la informació
 • Memòria
 • Funció executiva
 • Càlcul
 • Llenguatge

Tècniques Utilitzades

El programa està orientat a treballar des del mateix domicili, mitjançant telemedicina, les funcions cognitives a través de la plataforma Guttmann, NeuroPersonalTrainer® i amb el suport d’un neuropsicòleg que planifica i supervisa de manera personalitzada el seu programa de tractament.

Tipus d’Intervenció

 • Avaluació neuropsicològica presencial inicial.
 • 60 sessions de tractament cognitiu personalitzat a partir de l’avaluació neuropsicològica inicial que permet establir el perfil d’afectació cognitiva.
 • Les sessions (d’aproximadament 60’ de durada) que el pacient realitza al seu propi domicili a través de la plataforma estan dirigides a potenciar les funcions cognitives. El neuropsicòleg planifica les tasques i controla el procés i el rendiment, reajustant la planificació en cas necessari.
 • La intensitat dels tractaments (nombre de sessions setmanals) serà determinada per cada professional en funció del seu criteri clínic, tenint en compte les característiques del pacient.
 • Visites de seguiment amb el neuropsicòleg, dirigides al pacient i/o família, amb l’objectiu de comentar aspectes evolutius, proporcionar estratègies de compensació i abordar els aspectes emocionals i conductuals. Aquestes visites es podran realitzar de manera presencial, o virtual mitjançant videoconferència.
Gnpt

CONTACTA

Parlem via

Share