Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via

Alzheimer

La Malaltia d'Alzheimer és una malaltia progressiva que provoca una disminució continuada de les habilitats del pensament i del comportament degut a la degeneració cel·lular del cervell.

Sovint els primers signes de l’Alzheimer es manifesten amb l’oblit de converses o situacions recents però amb el desenvolupament de la malaltia es produeix un deteriorament greu de la memòria que comporta la pèrdua de les capacitats per a desenvolupar una vida autònoma.

Actualment existeixen medicaments que poden millorar temporalment els símptomes o endarrerir l’evolució de la malaltia d'Alzheimer. A més, un tractament basat en el treball cognitiu i l’entrenament de la memòria ajudarà a mantenir les capacitats durant més temps.

És molt important que si estàs amoïnat per la teva memòria o altres habilitats del raonament ho consultis amb un metge amb l’objectiu de realitzar una avaluació integral.

Símptomes de l'Alzheimer

Amb el trastorn de l’Alzheimer es produeixen canvis al cervell que provoquen, de manera progressiva, els següents símptomes:

  • Pèrdua de memòria: Oblidar converses i situacions recents, repetir les mateixes preguntes, oblidar noms de persones conegudes i d’objectes quotidian, perdre objectes, tenir dificultats per expressar-se i trobar les paraules adequades.
  • Desorientació: Inicialment sol haver confusió amb el dia del mes, o de la setmana que és, o fins i tot amb l'hora, i posteriorment quan la malaltia avança la persona es troba totalment desorientada en temps, espai i fins i tot en persona.
  • Llenguatge: Les persones presenten dificultat per expressar-se per falta de paraules, que usualment canvien per una altra que no vol dir el mateix, tenen baixa fluïdesa del llenguatge, poden tenir dificultats per nomenar objectes, problemes de comprensió, i en estadis avançats no hi ha comunicació mitjançant el llenguatge.
  • Alteració de l'execució d'activitats: Això s'anomena apràxia, que és la incapacitat per dur a terme un acte motor sense tenir el moviment limitat. Per exemple, si li demanes al pacient que t'indiqui amb un gest com es raspallaria els cabells, tot i poder moure el braç, agafar la pinta i fer-ho, no és capaç de planificar la seqüència d'actes motors que necessiten per a fer això.
  • Alteració de la percepció (agnòsies): dificultat o incapacitat de percebre la informació sensorial. Amb la qual cosa encara que els ulls funcionen correctament la persona no pot reconèixer objectes o persones, o les percep de manera distorsionada. Malgrat que l'oïda funciona no pot reconèixer sons, i també passa amb les olors.
  • Dificultats de concentració i raonament: Les persones amb Alzheimer desenvolupen dificultats per a comprendre conceptes abstractes, especialment els números i les finances. També presenten problemes per desenvolupar diferents tasques alhora, així com per prendre decisions en situacions de quotidianitat.
  • Canvis en la personalitat: Sovint l'Alzheimer provoca alteracions en la personalitat del pacient, així com modificacions en les relacions i els plans familiars. La persona pot presentar depressió, apatia i aïllament social, així com canvis d'humor i actituds de desconfiança, agressivitat o desinhibició.
  • Alteració del ritme de la son:  poden desenvolupar insomni o dormir massa, o amb un ritme alterat.
Evolució de l'Alzheimer

L’Alzheimer és un trastorn progressiu i, per tant, es desenvolupa en el temps en funció de cada pacient.

Les capacitats poden ser mantingudes i l’evolució de la malaltia alentida gràcies a l’ús de tractament farmacològic i tractament d’estimulació cognitiva i entrenament de la memòria.

A més, és important conèixer que determinades habilitats com la lectura, el cant, el dibuix, o la música poden preservar-se durant períodes més llargs.

Causes i factors de risc

Es creu que les causes de l’Alzheimer són una combinació de factors genètics, d’estil de vida i ambientals. El risc de patir Alzheimer és més gran si un familiar de primer grau ha desenvolupat la malaltia, però problemes cardíacs i factors de risc en l’estil de vida poden augmentar les possibilitats de que aquesta aparegui. Per això mantenir una bona salut cerebral al llarg de la vida és important per prevenir malalties com l’Alzheimer. És rellevant el fet que la malaltia comença a desenvolupar-se anys abans de poder detectar els primers símptomes.

Tot i així, és cert que un deteriorament cognitiu lleu pot progressar cap a la demència degut a la malaltia d’Alzheimer. Per això és important realitzar a temps canvis en l’estil de vida i realitzar un entrenament de la memòria.Cal destacar la diferència entre l’Alzheimer i un deteriorament cognitiu lleu. Aquest últim implica una pèrdua de memòria i el raonament superior al que es considera normal a una edat determinada, però no comporta canvis en la personalitat o el funcionament normal en situacions socials.  

Coneix més sobre com mantenir un cervell sà al llarg de la vida: Barcelona Brain Health Initiative

 

 

Telerehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®
Rehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®

La telerehabilitació cognitiva és un tipus de rehabilitació neuropsicològica que consisteix en un procés actiu que ajuda al pacient a optimitzar la recuperació de les funcions superiors (atenció, percepció, memòria, funcions executives, càlcul, …), a comprendre millor les alteracions que presenta i a desenvolupar estratègies que permetin compensar aquests trastorns.

Programa personalitzat d’entrenament i millora de la funcionalitat
Programa personalitzat d’entrenament i millora de la funcionalitat

El programa personalitzat d'entrenament i millora de la funcionalitat està orientat a optimitzar i mantenir les capacitats funcionals, així com a prevenir les complicacions associades a les situacions de discapacitat.

Tractament neuropsicològic
Tractament neuropsicològic

La rehabilitació neuropsicològica o tractament neuropsicològic és un procés actiu que ajuda als pacients i les seves famílies a comprendre millor les dificultats que presenten, desenvolupar estratègies que permetin optimitzar les seves funcions superiors i compensar les alteracions neuropsicològiques que puguin presentar.

Musicoteràpia
Musicoteràpia

La musicoteràpia és una de les intervencions que es realitzen a Guttmann Barcelona i de la que es poden beneficar tant pacients adults com pediàtrics afectats de lesions o malalties neurològiques que es troben en diferents estadis dins del procés de rehabilitació.

Programa Integral d’Estimulació de la Memòria - Guttmann Barcelona
Programa Integral d’Estimulació de la Memòria

El Programa Integral d’Estimulació de la Memòria té com objectiu prevenir i/o alentir el deteriorament cognitiu i físic propi de les persones que pateixen patologies neurodegeneratives.

Videos
Sessions de fisioteràpia
Envejecimiento y memoria
Com podem entrenar el cervell?

Et pot interessar

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share