Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via
Atención precoz y atención temprana niños

Atenció precoç

La Clínica de l’Atenció Precoç va dirigida a nens i nenes de 0 a 6 anys que presentin algun problema en el seu desenvolupament ja sigui per un simple retard maduratiu com per alguna alteració del seu sistema nerviós. La Clínica de l'Atenció Precoç realitza intervencions dirigides al diagnòstic i al tractament i que tenen com a finalitat proporcionar a l'infant, els estímuls ambientals, que afavoriran la seva evolució física, sensorial, intel·lectual i afectiva i que caldrà aplicar-los en les primeres etapes del seu desenvolupament.

L'objectiu principal de l'atenció precoç, és que els nens rebin tot el que des del vessant preventiu i assistencial pugui potenciar la seva capacitat de desenvolupament i de benestar, i possibilitar de la manera més completa la integració en el medi familiar, escolar i social, així com també la seva autonomia personal.

La neurociència i l’evidència científica mostren la importància de la plasticitat i la vulnerabilitat en el procés de maduració del sistema nerviós. Per tant, és de gran importància la detecció precoç i per tant el tractament de les alteracions que es poden presentar en la primera infància. L’evolució dels nens amb alteracions en el seu desenvolupament neurològic dependrà en gran mesura de la detecció i el moment d’inici de l’atenció precoç. L’entorn familiar pot detectar que l'infant no està assolint les fites del desenvolupament psicomotriu en el moment que caldria. Aquest pot ser un primer signe d’alerta que caldria reportar al professional sanitari de referència com per exemple el seu pediatra.

QUÈ FEM A L'ATENCIÓ PRECOÇ?

  • Avaluació global de l’infant. A través del procés diagnòstic es fa una valoració de l’estat actual del nen/a i s’obté un perfil del seu rendiment físic i intel·lectual. Informació, orientació, suport, assessorament i empoderament a la família.
  • Atenció terapèutica a l'infant: estimulació cognitiva i de la comunicació, intervenció en el llenguatge i parla, psicomotricitat, i integració sensorial.
  • Seguiment mèdic i assistencial de la seva evolució.
  • Coordinació amb els professionals dels àmbits educatius, socials i sanitaris dels nens atesos al centre.
  • Orientació i suport a les escoles d'educació infantil.

Equip professional

Tractaments

Articles relacionats

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share