Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
Teràpia ocupacional infantil

Teràpia ocupacional infantil

Per desenvolupar un programa de tractament de teràpia ocupacional infantil adequat a les necessitats de cada nen o nena, es realitzarà en les primeres sessions una exploració de diversos aspectes clau:
- Entrevista / enquesta a la família sobre: ​​antecedents, rehabilitació prèvia, activitats de la vida diària, rutines i hàbits, adaptacions a domicili, fèrules i productes de suport i objectius de la família i de l'infant (segons desenvolupament evolutiu del mateix).
- Administració de diferents escales de valoració per avaluar i determinar el desenvolupament evolutiu del nen, la seva mobilitat global i perfil sensorial, la seva planificació motora i estratègies de moviment, la funcionalitat de les extremitats superiors, l'acompliment durant les activitats de la vida diària, el grau de participació i iniciativa durant les activitats i les seves capacitats per a establir relacions amb l'altre.

Un cop realitzada aquesta valoració inicial, s'establiran uns objectius funcionals adequats a les necessitats i al desenvolupament del nen. Per a la consecució d'aquests objectius, es plantejarà un programa rehabilitador basat en el joc per tal de treballar tots aquells aspectes que s'hagin determinat. Quan acaba el període de rehabilitació, es lliurarà un informe detallat amb tots els detalls referents a la valoració inicial, el tractament dut a terme i els canvis i millores observats en aquest període. Igualment, en aquest informe es donaran les recomanacions pertinents relatives a cadira de rodes, fèrules d'extremitats superiors i activitats per dur a terme en el domicili així com altres pautes per realitzar les activitats de la vida diària.

Rehabilitació motriu

La teràpia ocupacional infantil treballa la rehabilitació motriu del nen o nena, centrada en el foment de la mobilitat global en un llit i al terra, potenciant els patrons de moviment i els suports correctes, així com estimulant l'ús de les dues extremitats superiors.

Rehabilitació sensoriomotor

La teràpia ocupacional infantil treballa la rehabilitació sensoriomotor amb l'estimulació de la sensibilitat tàctil, propioceptiva i vestibular com a element imprescindible per al reconeixement de l'esquema corporal i una correcta planificació motora.

Rehabilitació funcional

La teràpia ocupacional infantil aborda l'entrenament i foment de l'autonomia durant les activitats d'alimentació, vestit / desvestit, higiene, cures d'aparença, mobilitat en un llit i sòl, transferències i maneig de cadira de rodes, sempre tenint en compte les capacitats de l'infant per edat i moment evolutiu. Igualment, el tractament fomenta la mobilitat funcional i la integració de les dues extremitats superiors durant la realització d'aquestes activitats.

Ajudes tècniques i adaptacions

La teràpia ocupacional infantil fomenta una postura en sedestació correcta i el terapeuta realitza recomanacions d'adaptacions per al domicili i ajudes tècniques per a les activitats de la vida diària. Durant el tractament de teràpia ocupacional es facilitaran pautes a la família per estimular el joc com a eina per a l'aprenentatge de nous coneixements, així com per afavorir l'autonomia del nen en les seves activitats diàries segons el seu desenvolupament evolutiu i les seves capacitats i fomentar els hàbits i les rutines que afavoreixin els aprenentatges.

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share