Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via

Autisme

El Trastorn de l'espectre de l’autisme (TEA) es caracteritza per presentar diversos graus de dificultat en la interacció i la comunicació social, així com per la tendència a realitzar conductes repetitives. Fins a un 40% de les persones amb Trastorn de l’espectre de l’autisme tenen una capacitat intel·lectual igual o superior a la mitjana. Les persones amb un alt funcionament intel·lectual, tendeixen a patir menys problemes d’adaptació social, però, en altres, els símptomes poden ser més greus i no arribar a desenvolupar el llenguatge o mostrar conductes repetitives que interfereixen en la vida quotidiana.

Símptomes o signes del Trastorn de l'espectre de l'autisme (TEA)

DIFICULTATS EN LA INTERACCIÓ SOCIAL EN EL TRASTORN DE L'ESPECTRE DE L'AUTISME
Els nens i nenes amb desenvolupament normal, són socials per naturalesa. Acostumen a mirar a la cara, mostrar interès per les veus, agafar els dits i, fins i tot, somriure des dels 2 o 3 mesos de vida. Per contra, la majoria dels nens amb un Trastorn de l’Espectre de l’Autisme tenen dificultats en les interaccions habituals. Així, als 8-10 mesos, solen tenir menys interès en les persones, responen menys al seu nom i no balbucegen. Més endavant, solen tenir dificultats en els jocs socials, no imiten als altres i prefereixen jugar sols. Tant els infants com els adults amb autisme, tenen dificultats per interpretar el que els altres pensen o senten. Aquesta dificultat per veure les coses des del punt de vista de l'altre pot interferir amb la seva capacitat per predir o comprendre les accions dels altres. També presenten dificultats per regular les emocions o tenir conductes agressives.

DIFICULTATS EN LA COMUNICACIÓ EN EL TRASTORN DE L'ESPECTRE DE L'AUTISME
Als 3 anys la majoria de infants ja poden crear frases i han superat totes les fites del desenvolupament del llenguatge. Així, és esperable que abans dels 12 mesos els nens balbucegin, i que a l'any usin una o dues paraules. També, acostumen a mostrar expressions o verbalitzacions de desgrat quan se'ls ofereix alguna cosa que no els agrada o no volen.
En el trastorn de l’espectre de l’autisme apareix un retard en el desenvolupament del llenguatge i l'ús de gestos per comunicar-se. En la majoria dels casos, el llenguatge triga més a desenvolupar-se i els infants no comencen a parlar fins més tard del que s'espera i apareixent amb característiques peculiars. També és possible que desenvolupin un vocabulari molt ric i que parlin insistentment dels  seus temes favorits, però sense donar oportunitats als altres per comentar o intervenir. Els nens i nenes amb autisme tenen dificultats per a comprendre el llenguatge corporal i els hi costa comprendre la ironia o el sarcasme.

CONDUCTES REPETITIVES EN EL TRASTORN DE L'ESPECTRE DE L'AUTISME 
En els Trastorns de l’espectre de l’Autisme (TEA)  apareixen conductes repetitives inusuals  com són els moviments de les mans en forma d’aleteig, balancejos, salts en el lloc, donar voltes sobre si mateix o al voltant d'objectes, córrer pel passadís amunt i avall, una i altra vegada. Altres conductes repetitives poden ser col·locar objectes d'una manera determinada, repetir sons, paraules o frases. 
També és freqüent en els infants amb autisme l'afecció a la rutina en la majoria de les activitats de la vida quotidiana, de manera que qualsevol petit canvi pot ser molt estressant i desencadenar alteracions en la conducta. 
És freqüent l'interès excessiu en els números, símbols, horaris, dates, recorreguts de transports o temes científics.

Intervenció i entrenament de les habilitats socials
Intervenció i entrenament de les habilitats socials

L'entrenament de les habilitats socials va dirigit a nens i adolescents que presenten dificultats en les relacions interpersonals i en la gestió de diverses situacions de tipus social, sigui perquè tenen algun trastorn que ho justifica, com un trastorn de l'espectre de l'autisme, o perquè les seves característiques de personalitat fan que tendeixi a evitar les relacions socials

Reeducació psicopedagògica
Reeducació psicopedagògica

La reeducació psicopedagògica és un tractament basat en estratègies cognitives i conductuals.

Tractament psicològic
Tractament psicològic

A Guttmann Barcelona realitzem tractament dels trastorns emocionals i conductuals, tant en els adults com en la infància i l’adolescència, des de la perspectiva cognitiva-conductual, utilitzant un enfocament pragmàtic centrat en els símptomes i en un mèto

Teràpia ocupacional infantil
Teràpia ocupacional infantil

Per desenvolupar un programa de tractament de teràpia ocupacional infantil adequat a les necessitats de cada nen o nena, es realitzarà en les primeres sessions una exploració de diversos aspectes clau:

Intervenció Neuropsicològica Infantil
Intervenció Neuropsicològica Infantil

La Intervenció Neuropsicològica Infantil es realitza sempre en sessions individualitzades on es treballa en exclusivitat amb l'infant o jove.

Musicoteràpia
Musicoteràpia

La musicoteràpia és una de les intervencions que es realitzen a Guttmann Barcelona i de la que es poden beneficar tant pacients adults com pediàtrics afectats de lesions o malalties neurològiques que es troben en diferents estadis dins del procés de rehabilitació.

TEA
Programa More Than Words® del mètode Hanen per a famílies d'infants amb TEA

El programa Més que paraules (More Than Words®) del Centre Hanen és un programa que proporciona eines als pares i familiars d’infants amb Trastorn de l’Espectre de l’Autisme

Programa entrenament habilitats socials
Programa d'entrenament de les habilitats socials "La Motxilla Viatgera"

Aquest programa d’entrenament de les habilitats socials de l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, va dirigit a infants de primer i segon cicle de primària, que necessitin eines per a millorar les relacions interpersonals i per a la gestió de diverses situacions de tipus social.

Videos
Trastorn de l'espectre de l'autisme
Clínica de l'Atenció Precoç (Neurodesenvolupament)
Rehabilitació infantil
Rehabilitació infantil 2
Hidroteràpia infantil

Et pot interessar

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share