Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via
Ictus pediàtric

Ictus pediàtric

Ictus pediàtric

L'ictus és un dany, d'inici agut, que provoca una lesió amb conseqüències neurològiques diferents depenent de la zona afectada. El seu diagnòstic és difícil per la possibilitat de confusió davant els símptomes. És important diferenciar entre els accidents cervell vasculars en la població infantil i aquells que esdevenen en l'adulta, ja que no només l'origen és diferent, sinó que les conseqüències també ho són.

Des del naixement, i fins i tot abans que aquest es produeixi, hi ha el risc de patir un ictus pediàtric i per tant de patir les seves seqüeles. Aquestes seqüeles estan relacionades amb la gravetat de la lesió, amb l'edat en què es produeixi i amb rapidesa en la intervenció per part dels equips mèdics i terapèutics.

Si bé la incidència és menor en nens que en adults, es tracta d'una de les deu principals causes de mortalitat infantil. Hem de tenir en compte que els factors de risc són totalment diferents en aquesta població (perinatal o postnatal) i que en molts dels casos és impossible trobar quin ha estat el factor desencadenant del dany.

En l'ictus pediàtric cal diferenciar dos grans grups:

 • Ictus Arterial neonatal o perinatal. Quan l'ictus es produeix entre la setmana 20 de gestació i els 28 dies de vida postnatal.
 • Ictus arterial postnatal. Si l'ictus es produeix Posteriorment als 28 dies de vida.

La incidència de patir un ictus pediàtric en nens menors de 15 anys d'edat és d'aproximadament 6 casos per cada 100.000 nens per any. Les malalties cardíaques són un dels factors de risc més freqüent per patir un ictus infantil, i es consideren responsables d'un 30% dels casos. L'ictus pediàtric més comú és en nens menors de dos anys d'edat.

 

Causes de l'ictus pediàtric

En els vessaments cerebrals d'adults sovint les causes poden ser pressió arterial alta, colesterol alt, antecedents de tabaquisme o excés d'alcohol i l'obesitat, entre d'altres. En contrast, les causes en els nens són més sovint:

 • Defectes de naixement
 • Infeccions (per exemple, meningitis, encefalitis)
 • Trauma, operacions 
 • Trastorns de la sang com ara anèmia de cèl·lules falciformes
Símptomes de l'ictus pediàtric

Hem de saber quins són els símptomes de l'ictus pediàtric per poder actuar amb rapidesa ja que en moltes ocasions, la manca de coneixement per part de la societat sobre la possibilitat que un ictus infantil es produeixi, retarden la intervenció i per tant pot agreujar les seqüeles finals. En nens podem observar els següents símptomes:

 • Espasmes facials i / o distonies
 • Apnees associada a episodis catatònics
 • Manca de mobilitat
 • Mal de cap d'aparició sobtada i d'una intensitat elevada
 • Vòmits i / o nàusees
 • Trastorn brusc de la sensibilitat a la cara, braç o cama en un costat del cos
 • Debilitat muscular sobtada, en un costat del cos
 • Dificultat per parlar o per entendre el que s'està dient
 • Trastorns de la visió
 • Pèrdua de l'equilibri

De mitjana, es triga d’entre 12 a 24 hores en els ictus d'adults en arribar a l'hospital després de reconèixer els primers símptomes d'un vessament cerebral, disparant-se a un interval de 48 a 72 hores en els més petits.

Seqüeles de l'ictus pediàtric

Hi ha la idea que el pronòstic de l'ictus a la infància, fonamentalment el isquèmic, té un millor pronòstic que el de l'adult, donada la major plasticitat del cervell infantil.

Tot i que els ictus en els nens poden ser devastadors, els nens tenen una major capacitat de curar-se a causa de la major plasticitat o flexibilitat del sistema nerviós de l'infant i el cervell. El cervell d'un nen encara està en desenvolupament, per tant, té una major capacitat de reparar-se a si mateix. Amb l'ajuda de la fisioteràpia i logopèdia, la majoria dels nens que han patit un ictus recuperen l'ús dels seus braços, cames i la parla.

Les principals conseqüències descrites són dificultats en el llenguatge, atenció, memòria, habilitats visuals i funcionament executiu. A aquests dèficits cognitius caldria afegir les dificultats emocionals i conductuals que també apareixen, generant tot això una clara afectació en la qualitat de vida del nen.

 • Afectació motora
 • Epilèpsia
 • Afectació sensitiva
 • Espasticitat
 • Afectació visual
 • Afectació del llenguatge
 • Alteració a nivell cognitiu
 • Canvis de conducta i comportament

 

Intervenció i entrenament de les habilitats socials
Intervenció i entrenament de les habilitats socials

L'entrenament de les habilitats socials va dirigit a nens i adolescents que presenten dificultats en les relacions interpersonals i en la gestió de diverses situacions de tipus social, sigui perquè tenen algun trastorn que ho justifica, com un trastorn de l'espectre de l'autisme, o perquè les seves característiques de personalitat fan que tendeixi a evitar les relacions socials

Reeducació psicopedagògica
Reeducació psicopedagògica

La reeducació psicopedagògica és un tractament basat en estratègies cognitives i conductuals.

Tractament psicològic
Tractament psicològic

A Guttmann Barcelona realitzem tractament dels trastorns emocionals i conductuals, tant en els adults com en la infància i l’adolescència, des de la perspectiva cognitiva-conductual, utilitzant un enfocament pragmàtic centrat en els símptomes i en un mèto

Programa de telerehabilitació cognitiva infantil amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®
Telerehabilitació cognitiva infantil amb GNPT®

El tractament de telerehabilitació cognitiva infantil amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer® (GNPT®) és un procés actiu que ajuda als nens i nenes amb alteracions cognitives, dificultats d’aprenentatge o problemes de conducta, a:

Fisioteràpia infantil
Fisioteràpia infantil

Durant les primeres sessions de fisioteràpia infantil es realitzarà una exploració inicial i la recollida de dades necessàries per establir un programa personalitzat, incloent una entrevista a la família sobre temes importants a tenir en compte per a la millor recuperació del nen o nena: ​​Antecedents, rehabilitació prèvia, rutines, activitats de la vida diària (autonomia, adap

Teràpia ocupacional infantil
Teràpia ocupacional infantil

Per desenvolupar un programa de tractament de teràpia ocupacional infantil adequat a les necessitats de cada nen o nena, es realitzarà en les primeres sessions una exploració de diversos aspectes clau:

Logopèdia infantil
Logopèdia infantil

El tractament de logopèdia infantil a Guttmann Barcelona es realitza en sessions individualitzades per treballar únicament amb l'infant amb l'objectiu d'aprofitar el temps i aconseguir els millors resultats amb un tractament personalitzat.

Intervenció Neuropsicològica Infantil
Intervenció Neuropsicològica Infantil

La Intervenció Neuropsicològica Infantil es realitza sempre en sessions individualitzades on es treballa en exclusivitat amb l'infant o jove.

Musicoteràpia
Musicoteràpia

La musicoteràpia és una de les intervencions que es realitzen a Guttmann Barcelona i de la que es poden beneficar tant pacients adults com pediàtrics afectats de lesions o malalties neurològiques que es troben en diferents estadis dins del procés de rehabilitació.

Videos
Neurorehabilitació infantil
Hidroteràpia infantil
Neurorehabilitació infantil 2
Clínica de l'Atenció Precoç (Neurodesenvolupament)

Et pot interessar

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share