Ens posarem en contacte amb tu via

X
Ens posarem en contacte amb tu via
Clínica dels trastorns emocionals i conductuals en l'adult

Clínica de les Emocions i la Conducta

La Clínica de les Emocions i la Conducta ofereix un abordatge integral i holístic a les persones amb dificultats en el seu estat d’ànim o el seu comportament (problemes conductuals).

El diagnòstic precoç dels problemes afectius o de les patologies mentals de l’adult permet iniciar un tractament adequat abans que el problema es torni més greu i invalidant per a la persona que el pateix. Diagnosticar el problema existent i  prendre les millors mesures al respecte evita les complicacions que suposa el fet de suportar un trastorn sense rebre el tractament o l’ajuda necessària. Al mateix temps pot evitar la necessitat d’haver de sol·licitar una baixa laborals, cosa que podria ser un element més de complicació per al pacient i la seva família.

Quan existeix un trastorn emocional i/o conductual sense diagnosticar, la persona se sent cada cop més incapacitada, tant per fer la seva vida quotidiana com per sortir de la situació en què es troba. D’aquesta manera, un diagnòstic precoç augmentarà les expectatives de millora molt notablement. 

Assessorament personalitzat i plans terapèutics adaptats a cada persona i situació

Un trastorn emocional o conductual és un problema sensible que depèn sempre de cada cas. Per aquest motiu és imprescindible saber adaptar el tractament a les necessitats específiques de cada persona així com tenir en compte la seva personalitat i la seva situació familiar, laboral i social.

Programes de seguiment i acompanyament a la persona afectada i al seu entorn afectiu

Un cop el pacient es troba estabilitzat o ha remés la simptomatologia tractada, cal establir un programa de seguiment que  li permeti reconèixer els possibles senyals d’alerta. Aquest coneixement farà  a la persona més competent per demanar ajuda a temps i davant possibles senyals d’empitjorament de la malaltia, en el cas que pugui patir una recurrència del trastorn. També possibilitarà prendre les mesures necessàries per no arribar a una situació d’incapacitació.

Pel que fa a la família, és convenient que aquesta sigui coneixedora dels símptomes de la malaltia i de quina és la millor manera d’ajudar al pacient, a més de poder alertar-lo i ser partícips del seu seguiment, si és necessari.

EQUIP PROFESSIONAL

TRACTAMENTS

Articles relacionats

DEMANA VISITA

Ens posarem en contacte amb tu via

Share