Parlem via

X
Parlem via
Trastorns per ús de substàncies a l’adolescència

Trastorns per ús de substàncies a l’adolescència

Trastorns per ús de substàncies a l’adolescència

El trastorn per ús de substàncies en l'adolescència ocasiona greus conseqüències en el jove i al seu entorn.

Durant l’adolescència, les persones son altament vulnerables a realitzar conductes de risc relacionades amb el consum del tabac, alcohol, marihuana i altres drogues. Els primers contactes amb les drogues legals, tabac i alcohol, es duen a terme  habitualment durant la primera etapa de l’adolescència (12/14 anys) . En alguns casos, s’iniciaran, més endavant , en el consum de substàncies il·legals.

Els adolescents sovint tenen la sensació de que són immunes al perill. Prioritzen la gratificació immediata encara que a futur hi pugui haver conseqüències negatives. Tenen una gran curiositat per experimentar noves vivències estimulants i arriscades. Aquests trets propis de l’edat poden explicar la vulnerabilitat dels adolescents a iniciar-se en el consum de les drogues. Les drogues més consumides pels joves de entre 14-18 anys són les legals (alcohol i tabac), seguides del cànnabis i dels hipnosedants. S’observen diferencies en el consum de les substàncies entre nois i noies. Les noies consumeixen preferentment les drogues legals mentre que el consum de les drogues il·legals és més freqüent en nois. L’edat mitjana de inici del consum se situa entre els 13-16 anys.

Des de que un adolescent es posa per primera vegada en contacte amb les diferents substàncies fins que es desenvolupa un problema d’addicció hi ha una sèrie de canvis en relació a les motivacions per a consumir i en la interiorització d’aquests consums en els hàbits de vida.

  • De vegades el consum de la substància és experimental, es consumeix en un moment puntual per curiositat, pressió del grup d’iguals o per atracció d’allò prohibit i pot ser que no es repeteixi.
  • Quan es repeteix el consum però no hi ha una periodicitat fixa i amb llargues temporades sense consum parlem d’un consum ocasional.
  • Un consum habitual suposa fer ús de la substància amb freqüència tant en grup com individualment, sent el consumidor, coneixedor del efectes que provoca la droga quan es consumeix a curt i a mig termini. En el  moment que la persona necessita la substància i la seva vida gira al voltant del consum i de les seves conseqüències parlem d’una drogodependència. En aquest moment es consumeix en més quantitat i durant un període de temps més llarg .

L’adolescent passa gran part del temps en activitats relacionades amb l’obtenció de la substància i el seu consum. Apareixen símptomes d’abstinència quan la persona no està sota els efectes de les drogues impedint el desenvolupament de les seves tasques o obligacions.

Per prevenir l’aparició del consum de drogues a l’adolescència cal promoure  estratègies que fomentin el desenvolupament de factors de protecció, com la capacitat crítica, les habilitats socials i de comunicació o la resistència a la pressió del grup d’iguals.

Teràpia cognitiva conductual
Teràpia cognitiva conductual

La teràpia cognitiva conductual uneix dos tipus de tractaments terapèutics, ja que malgrat l’èxit de les teràpies conductuals en el tractament d’algunes patologies, s’han de tenir en compte altres aspectes  que intervenen en la manera en que les persones responen davant de les situacions. 

Tractament farmacològic
Tractament farmacològic

En els casos que el psicòleg o el psiquiatra considerin necessari s’indicarà el tractament farmacològic que prescriurà el psiquiatra.

CONTACTA

Parlem via

Share