Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via
Trastorns per ús de substàncies en l'adolescència

Trastorns per ús de substàncies en l'adolescència

Trastorns per ús de substàncies en l'adolescència

El trastorn per ús de substàncies en l'adolescència ocasiona greus conseqüències en el jove i al seu entorn. Durant l'adolescència, les persones són altament vulnerables a realitzar conductes de risc relacionades amb el consum de tabac, alcohol, marihuana i altres drogues. Els primers contactes amb les drogues legals, tabac i alcohol, es duen a terme habitualment durant la primera etapa de l'adolescència (12/14 anys). En alguns casos, els joves s'iniciaran, més endavant, en el consum de substàncies il·legals.

Els adolescents sovint tenen la sensació que són immunes al perill. Prioritzen la gratificació immediata encara que en el futur pugui haver conseqüències negatives. Tenen una gran curiositat per experimentar noves vivències estimulants i arriscades. Aquests trets propis de l'edat poden explicar la vulnerabilitat dels adolescents per iniciar-se en el consum de les drogues.

Les drogues més consumides pels joves d'entre 14-18 anys són les legals (alcohol i tabac), seguides del cànnabis i els hipnosedants. S'observen diferències en el consum de substàncies entre homes i dones. L'edat mitjana d'inici de consum se situa entre els 13-16 anys. Des que un adolescent es posa per primera vegada en contacte amb les diferents substàncies fins que es desenvolupa un problema d'addicció hi ha una sèrie de canvis en relació a les motivacions per consumir i en la interiorització d'aquests consums en els hàbits de vida.

  • De vegades el consum de la substància és experimental, es consumeix en un moment puntual per curiositat, pressió de el grup d'iguals o causa de l'atracció per allò prohibit i pot ser que no es repeteixi.
  • Quan es repeteix el consum però no hi ha una periodicitat fixa i es donen llargues temporades sense consum parlem d'un consum ocasional.
  • Un consum habitual suposa fer ús de la substància amb freqüència tant en grup com individualment, sent el consumidor coneixedor dels efectes que provoca la droga quan es consumeix a mig termini. En el moment que la persona necessita la substància i la seva vida gira al voltant del consum i de les seves conseqüències parlem d'una drogodependència. En aquest moment es consumeix més quantitat i durant un període de temps més llarg. L'adolescent passa gran part de el temps en activitats relacionades amb l'obtenció de la substància i el seu consum. Apareixen símptomes d'abstinència quan la persona no està sota els efectes de les drogues impedint el desenvolupament de les seves tasques o obligacions.

Per prevenir l'aparició del consum de drogues en l'adolescència cal promoure estratègies que fomentin el desenvolupament de factors de protecció, com la capacitat crítica, les habilitats socials i de comunicació o la resistència a la pressió de el grup d'iguals.

Tractament psicològic
Tractament psicològic

A Guttmann Barcelona realitzem tractament dels trastorns emocionals i conductuals, tant en els adults com en la infància i l’adolescència, des de la perspectiva cognitiva-conductual, utilitzant un enfocament pragmàtic centrat en els símptomes i en un mèto

Tractament neuropsicològic
Tractament neuropsicològic

La rehabilitació neuropsicològica o tractament neuropsicològic és un procés actiu que ajuda als pacients i les seves famílies a comprendre millor les dificultats que presenten, desenvolupar estratègies que permetin optimitzar les seves funcions superiors i compensar les alteracions neuropsicològiques que puguin presentar.

Et pot interessar

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share