Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via

Ictus

Un ictus és un accident cerebrovascular que apareix de manera brusca i inesperada. És una urgència mèdica que requereix un tractament immediat.

L’ictus o accident cerebrovascular pot provocar-se per una artèria obstruida (ictus isquèmic) o pel trencament d'un vas sanguini (ictus hemorràgic). Algunes persones poden patir només una interrupció temporal del flux sanguini al cervell (accident isquèmic transitori) que no provoca dany permanent.

Tipus d'ictus
 • Ictus Isquèmic. Gairebé el 80% dels ictus o accidents cerebrovasculars són isquèmics. Això vol dir que l'ictus està produït per un estrenyiment o una obstrucció de les artèries que es dirigeixen al cervell, la qual cosa causa una reducció greu del flux sanguini (isquèmia). L’accident cerebrovascular trombòtic, el qual es produeix quan es forma un coàgul sanguini (trombe) en una de les artèries que subministra sang al cervell. Un coàgul sanguini pot formar-se per dipòsits grassos (placa) que s'acumulen a les artèries i causen una reducció del flux sanguini (aterosclerosi) o altres afeccions de les artèries. L’accident cerebrovascular embòlic. Es produeix quan un coàgul sanguini es forma lluny del cervell, amb freqüència en el cor, i es trasllada a través del torrent sanguini per allotjar-se en artèries del cervell més estretes. Aquest tipus de coàgul sanguini es denomina «èmbol».
 • Accident isquèmic transitori. Un accident isquèmic transitori es produeix per una disminució temporal del subministrament de sang a una part del cervell amb l’aparició de símptomes propis d’un ictus isquèmic però que poden durar tan sols uns pocs minuts. L’accident isquèmic transitori passa quan un coàgul o partícules bloquegen el flux sanguini cap a una part del sistema nerviós, però no es produeix un dany permanent en els teixits ni es manifesten símptomes duradors. 
 • Ictus hemorràgic. L'ictus hemorràgic o accident cerebrovascular hemorràgic es produeix pel trencament d’un vas sanguini en el cervell, causant una hemorràgia. La causa de l’ictus hemorràgic pot ser deguda a diferents afeccions que repercuteixen en els vasos sanguinis.  Algunes de les causes poden ser pressió arterial alta (hipertensió) no controlada, sobretractament amb anticoagulants, o parts febles en les parets dels vasos sanguinis (aneurismes).

  Una causa menys freqüent d'hemorràgia és el trencament d'un embull anormal de vasos sanguinis amb parets febles (malformació arteriovenosa). 

Símptomes de l'ictus

Els símptomes que es presenten quan es produeix un ictus són:

 • Mal de cap intens i sobtat, que pot estar acompanyat de vòmits, marejos o estat alterat de consciència
 • Problemes per parlar i comprendre
 • Paràlisi o entumiment de la cara, els braços o les cames. En general, això es produeix en un sol costat del cos
 • Visió borrosa o ennegrida en un o ambdós ulls 
 • Pèrdua de l'equilibri o pèrdua de coordinació

Les conseqüències i seqüeles derivades d'un ictus dependran de la localització de la lesió i de la seva extensió. En ocasions, pot produir discapacitats temporals o permanents, però en qualsevol dels anteriors casos, com més precoçment s'iniciï un tractament de neurorehabilitació adequat per un equip multidisciplinari expert, millors seran els resultats funcionals a llarg termini.

Un ictus a l'hemisferi dret del cervell sovint ocasiona afectació al costat esquerre del cos i pot presentar problemes en la percepció de l'espai o negligència Esquerra (els objectes i persones que estiguin a la banda esquerra del pacient s'ignoren). Un ictus a l'hemisferi esquerre, generalment ocasiona afectació al costat dret del cos (hemiplegia dreta) i diverses alteracions del llenguatge que coneixem genèricament amb el terme afàsia. 
Un l'ictus a la zona del cerebel ocasionarà problemes de descoordinació, desequilibri, mareig, nàusees i vòmits. Un ictus produït en el tronc de l'encèfal pot tenir una major gravetat ja que en aquesta zona se situa el control de totes les funcions involuntàries com la respiració, el batec cardíac, la pressió arterial, etc., així com funcions com la deglució, la parla, l'audició o els moviments oculars. 

Un resum de les conseqüències que poden tenir els ictus o accidents cerebrovascular, en terme generals és: 

 • Paràlisi o pèrdua del moviment i/o la força muscular en mitja part del cos o, en casos molt severs, fins i tot de les quatre extremitats. La fisioteràpia ajuda a la recuperació tot i que l'èxit del tractament varia d'una persona a una altra.
 • Dificultat de la parla (disàrtria) i la deglució (disfàgia), degut a l’afectació en el control dels músculs de la boca, la faringe o la laringe.
 • Afectació del llenguatge o afàsia, amb dificultat per comprendre, llegir o escriure, o dificultat per poder emetre paraules i frases que interferiran en la comunicació. És útil en aquests casos la teràpia amb un patòleg del llenguatge i de la parla.
 • Pèrdua de memòria o dificultats de raonament. 
 • Depressió i problemes emocionals. 
 • Dolor, entumiment o altres sensacions estranyes en les parts del cos afectades per l'ictus. Per exemple, si un accident cerebrovascular fa que es perdi la sensibilitat al braç esquerre, és possible que el pacient comenci a sentir una sensació de formigueig incòmoda en aquest braç. De vegades el dolor que pot aparèixer és complex i de difícil tractament, podent arribar a convertir-se en un problema a llarg temini. Aquesta complicació s’anomena dolor central o síndrome de dolor central. Generalment es manifesta diverses setmanes després d'un accident cerebrovascular i pot millorar amb el pas del temps. No obstant això, pel fet que el dolor està causat per un problema en el cervell i no en un lloc físic fa que l’abordatge hagi de ser multifactorial i no només amb medicaments. 
 • Canvis de comportament. És possible que les persones que han patit un ictus es tornin més introvertides i antisocials o més impulsives. 
Tractament de l'ictus

L’ictus requereix un procés de neurorehabilitació altament especialitzat dirigit a restituir, minimitzar i/o compensar les alteracions funcionals. Guttmann Barcelona, proporciona al pacient una  atenció integral i personalitzada, amb la intervenció d'un equip multidisciplinari expert. 
Amb el rigor científic, el tracte humà i l’experiència de l’Institut Guttmann, tractem als pacients d’ictus amb les més modernes tecnologies i aplicant procediments clínics específics capaços d'aportar importants millores qualitatives. La qualitat de vida en les persones afectades per un ictus pot millorar considerablement amb els tractaments adequats i treballant per aconseguir el major grau d'autonomia possible. 

Factors de risc de l'ictus

Hi ha molts factors poden augmentar el risc de patir un accident cerebrovascular i molts d’ells són els mateixos que augmenten les possibilitats de patir un atac cardíac. Alguns d’aquests factors no es poden tractar, com l’edat o el factor genètic, però la majoria son evitables i es poden controlar. Alguns factors estan relacionats amb l’estil de vida i altres amb risc mèdics:

En aquells pacients que ja han patit un ictus, el risc de patir un segon episodi és més alt i s'han de prendre mesures per ajudar a prevenir un altre accident cerebrovascular. El metge recomanarà en cada cas quins són els factors clau i els consells que són primordials seguir. En general, les principals recomanacions per a un estil de vida saludable són les següents:

 • Controlar la pressió arterial alta (hipertensió).
 • Fer exercici diari
 • Controlar l'estrès.
 • Alimentació saludable.
 • Reduir la quantitat de colesterol i greixos saturats de la dieta.
 • Deixar de fumar
 • Tractar l'apnea obstructiva del son
 
Telerehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®
Rehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®

La telerehabilitació cognitiva és un tipus de rehabilitació neuropsicològica que consisteix en un procés actiu que ajuda al pacient a optimitzar la recuperació de les funcions superiors (atenció, percepció, memòria, funcions executives, càlcul, …), a comprendre millor les alteracions que presenta i a desenvolupar estratègies que permetin compensar aquests trastorns.

Programa de neurorehabilitació personalitzada de l’ictus
Programa de neurorehabilitació personalitzada de l’ictus

El programa de neurorehabilitació personalitzada de l’ictus està dirigit a pacients que han sofert un ictus i que tenen capacitat per col·laborar activament en un programa de neurorehabilitació ambulatori i personalitzat.

Programa personalitzat d’entrenament i millora de la funcionalitat
Programa personalitzat d’entrenament i millora de la funcionalitat

El programa personalitzat d'entrenament i millora de la funcionalitat està orientat a optimitzar i mantenir les capacitats funcionals, així com a prevenir les complicacions associades a les situacions de discapacitat.

tractament de la disfàgia
Estimulació elèctrica neuromuscular per al tractament de la disfàgia

El tractament de la disfàgia és molt important per a les persones que, després d'un ictus, un traumatisme cranioencefàlic (TCE) o altres causes, pateixen aquesta seqüela.

Estimulació Magnètica Transcranial per a l’afàsia
Estimulació Magnètica Transcranial per a l’afàsia

El tractament de l'afasia amb estimulació magnètica transcranial està dirigit a pacients amb afàsia no fluent, és a dir, afàsies amb dificultat per a l’expressió verbal que mantinguin una capacitat acceptable en la comprensió del llenguatge.

Tractament neuropsicològic
Tractament neuropsicològic

La rehabilitació neuropsicològica o tractament neuropsicològic és un procés actiu que ajuda als pacients i les seves famílies a comprendre millor les dificultats que presenten, desenvolupar estratègies que permetin optimitzar les seves funcions superiors i compensar les alteracions neuropsicològiques que puguin presentar.

Musicoteràpia
Musicoteràpia

La musicoteràpia és una de les intervencions que es realitzen a Guttmann Barcelona i de la que es poden beneficar tant pacients adults com pediàtrics afectats de lesions o malalties neurològiques que es troben en diferents estadis dins del procés de rehabilitació.

Tractament del dolor neuropàtic mitjançant estimulació transcranial i realitat virtual
Tractament del dolor neuropàtic mitjançant estimulació transcranial i realitat virtual

Aquest programa de tractament del dolor neuropàtic mitjançant estimulació transcranial i realitat virtual va dirigit a persones que, després d’una lesió neurològica,  presenten dolor neuropàtic un cop finalitzat el procés rehabilitador, o bé a persones que en fase crònica volen alleugerir el seu dolor i millorar la seva qualitat d

Fisioteràpia i rehabilitació de la marxa. sessions grupals
Fisioteràpia i rehabilitació de la marxa. sessions grupals

Guttmann Barcelona ofereix un programa de tractament de fisioteràpia i rehabilitació de la marxa en grup, amb sessions organitzades per objectius rehabilitadors comuns a partir dels quals es planifiquen activitats tant a la sala de rehabilitació com a la piscina.

Programa d'iniciació a la pràctica de la Meditació i el Mindfulness - Guttmann Barcelona
Programa d'iniciació a la pràctica de la Meditació i el Mindfulness

Cada vegada hi ha més evidència científica sobre els beneficis de la pràctica del Mindfulness en la millora de la salut i el benestar.

Videos
Sessions de Fisioteràpia
Neurorehabilitació assistida de la marxa. Lokomat
Neurorehabilitació de la marxa. C-Mill
Neurorehabilitació de la marxa. Andago
Àgora: ¿Puede la Estimulación Cerebral no Invasiva ayudar a la recuperación de la mano pléjica después de un Ictus?
Àgora: L'endemà de l'ictus: la importància d'una neurorehabilitació personalitzada.
Àgora: Com podem entrenar el cervell?
Experiències
Tractament Estimulació Magnètica Transcranial per a l'afasia
Entrenament i millora de la funcionalitat
Preparant la tornada a casa: Un programa d’empoderament i rehabilitació intensiva.

Et pot interessar

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share