Parlem via

X
Parlem via
Traumatisme cranioencefàlic

Traumatisme cranioencefàlic

Traumatisme cranioencefàlic

Un traumatisme cranioencefàlic o lesió cerebral traumàtica és un dany cerebral adquirit generalment provocat per un cop o impacte violent al cap, que també pot ser degut a la penetració d’un objecte que lesioni directament el cervell. Una lesió cerebral traumàtica lleu pot afectar les neurones cerebrals de forma temporal i donar lloc a la presentació de símptomes. Una lesió cerebral traumàtica més greu pot deixar seqüeles a llarg termini i pot ser deguda a hematomes o hemorràgies, contusions o a lesions de les neurones per estirament i torsió. 

Tot i que els motius que poden provocar un traumatisme cranioencefàlic son diversos, la causa principal segueixen sent els accidents de trànsit (més del 50% dels casos). Amb menys freqüència, caigudes, accidents esportius i violència solen ser altres causes d’aquesta lesió cerebral. 


Símptomes i conseqüències del traumatisme cranioencefàlic

Segons el grau de severitat del traumatisme cranioencefàlic poden aparèixer uns o altres símptomes, de caire físic i/o psicològic. Quan es produeix un traumatisme cranial lleu, els signes o símptomes poden aparèixer immediatament després del succés traumàtic o be dies o setmanes després:

 • Pèrdua del coneixement durant uns segons o minuts
 • Estat d'atordiment, confusió o desorientació, sense pèrdua del coneixement
 • Mal de cap
 • Nàusees o vòmits
 • Fatiga o somnolència
 • Problemes de la parla
 • Dificultat per dormir o dormir més del que és habitual
 • Mareigs o pèrdua de l'equilibri
 • Problemes sensorials, com visió borrosa, brunzit a les orelles, sabor desagradable a la boca o canvis en el sentit de l'olfacte
 • Sensibilitat a la llum o al so
 • Símptomes cognitius o mentals, com problemes de memòria o de concentració
 • Canvis o alts i baixos en l'estat d'ànim
 • Depressió o ansietat

Quan el traumatisme cranioencefàlic és moderat o greu es poden presentar els següents problemes:

Estat alterat de consciència. La lesió cerebral traumàtica moderada o greu pot causar canvis perllongats o permanents en l'estat de coneixement, consciència o resposta d'una persona. Els diferents estats de consciència són:

 • Coma. Una persona en coma està inconscient, aliena de tot i és incapaç de respondre a qualsevol estímul. Això es deu al dany generalitzat a totes les parts del cervell. Després d’un temps que generalment oscil·la entre uns dies i unes setmanes, una persona pot sortir de l’estat de coma o be pot passar a un estat que anomenem de vigília sense resposta.
 • Estat de vigília sense resposta. En aquesta situació d’alteració de consciència, la persona pot obrir i tancar els ulls, emetre sons, respondre als reflexos o presentar algun tipus de moviment, però no hi ha cap consciència de l’entorn ni d’un mateix. És possible que un estat de vigília sense resposta pugui convertir-se en permanent encara que, en general, les persones evolucionen a un estat de mínima consciència.
 • Estat de mínima consciència. És un trastorn en el que la consciència es troba molt alterada, encara que amb alguns signes d'autoconsciència o de consciència de l'entorn d'un mateix. Algunes vegades, aquest és un estat de transició des d'un coma o un estat de vigília sense resposta a una situació d’afectació severa de funcions cognitives però ja amb capacitat d’interacció amb l’entorn i col·laboració en programes de tractament neurorehabilitador multidisciplinar.

Alteracions neuropsicològiques. Moltes persones que han tingut una lesió cerebral significativa experimentaran canvis en les habilitats que afecten a la cognició, la conducta i l’emoció. Els principals problemes cognitius que es poden presentar són:

 • Orientació
 • Atenció i Concentració
 • Memòria i Aprenentatge
 • Funcions executives
 • Capacitat de judici

Canvis en el comportament i conducta

 • Dificultat d’autocontrol
 • Manca de consciència de les habilitats
 • Comportament arriscat
 • Dificultat en situacions socials
 • Impulsos físics o verbals

Canvis emocionals

 • Depressió
 • Ansietat
 • Canvis d'humor
 • Irritabilitat
 • Manca d'empatia 
 • Ira
 • Insomni

Problemes de comunicació. Els problemes de comunicació o de llenguatge són freqüents després d’un traumatisme cranioencefàlic. 

 • Dificultats de comprensió
 • Dificultats per parlar o escriure
 • Incapacitat per organitzar els pensaments i les idees
 • Problemes per seguir el fil de les converses i participar-hi
 • Problemes amb els canvis d'entonació, to o èmfasi per expressar emocions, actituds o diferències subtils en significat.
 • Dificultat per comprendre i interpretar els senyals no verbals
 • Incapacitat d'utilitzar els músculs necessaris per formar paraules (disàrtria)

Alteració en la capacitat de moviment. Com a conseqüència d’un traumatisme cranioencefàlic sever pot produir-se paràlisi o pèrdua de força tant en les extremitats com al tronc o en el control del cap. També poden aparèixer alteracions de la coordinació del moviment o de l’equilibri, provocant dificultats per a realitzar les tasques més bàsiques de la vida diària, com menjar, rentar-se o vestir-se, així com per desplaçar-se de manera independent.

Problemes sensorials. A mode d’exemple, degut a un traumatisme cranioencefàlic la persona pot presentar brunzit persistent en la oïda, punts cecs o visió doble, sabor amarg, dificultat per olorar, picors o  formigueig a la pell, així com marejos o dificultat per mantenir l'equilibri.

Estimulació elèctrica neuromuscular per al tractament de la disfàgia
Estimulació elèctrica neuromuscular per al tractament de la disfàgia

Aquest programa terapèutic d'estimulació elèctrica neuromuscular per al tractament de la disfàgia  va dirigit a pacients afectats de disfàgia neurògena amb diagnòstic vídeo-fluoroscòpic d’aspiració traqueal (pas de contingut alimentari a la via respiratòria) que presentin alguna d’aquestes anomalies:

Estimulació Magnètica Transcranial per a l’afàsia
Estimulació Magnètica Transcranial per a l’afàsia

El tractament de l'afasia amb estimulació magnètica transcranial està dirigit a pacients amb afàsia no fluent, és a dir, afàsies amb dificultat per a l’expressió verbal que mantinguin una capacitat acceptable en la comprensió del llenguatge.

Musicoteràpia
Musicoteràpia

La musicoteràpia és una de les intervencions que es realitzen al Guttmann Brain Health Institute i de la que es poden beneficar tant pacients adults com pediàtrics afectats de lesions o malalties neurològiques que es troben en diferents estadis dins del procés de rehabilitació.

Programa personalitzat d’entrenament i millora de la funcionalitat
Programa personalitzat d’entrenament i millora de la funcionalitat

El programa personalitzat d'entrenament i millora de la funcionalitat està orientat a optimitzar i mantenir les capacitats funcionals, així com a prevenir les complicacions associades a les situacions de discapacitat.

Telerehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®
Rehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer®

La rehabilitació cognitiva amb Guttmann, NeuroPersonalTrainer® és un tipus de rehabilitació neuropsicològica, és a dir, que consisteix en un procés actiu que ajuda al pacient a optimitzar la recuperació de les funcions superiors (atenció, percepció, memòria, funcions executives, càlcul, …), a comprendre millor les alteracions que presenta i a desenvolupar estr

Tractament del dolor neuropàtic mitjançant estimulació transcranial i realitat virtual
Tractament del dolor neuropàtic mitjançant estimulació transcranial i realitat virtual

Aquest programa de tractament del dolor neuropàtic mitjançant estimulació transcranial i realitat virtual va dirigit a persones que, després d’una lesió neurològica,  presenten dolor neuropàtic un cop finalitzat el procés rehabilitador, o bé a persones que en fase crònica volen alleugerir el seu dolor i millorar la seva qualitat d

Tractament farmacològic
Tractament farmacològic

En els casos que el psicòleg o el psiquiatra considerin necessari s’indicarà el tractament farmacològic que prescriurà el psiquiatra.

Tractament neuropsicològic
Tractament neuropsicològic

La rehabilitació neuropsicològica o tractament neuropsicològic és un procés actiu que ajuda els pacients i les seves famílies a comprendre millor les alteracions que presenten, desenvolupar estratègies que permetin compensar les alteracions neuropsicològiques i optimitzar les funcions superiors.

CONTACTA

Parlem via

Share