Ens posarem en contacte amb tu via

X
Ens posarem en contacte amb tu via
Depressió infantil o juvenil

Depressió infantil o juvenil

Depressió infantil o juvenil

La depressió infantil o juvenil constitueix l’experiència subjectiva de tristesa o disfòria, que va acompanyada de la pèrdua de l’experiència del plaer, retraïment social, dificultats per concentrar-se, alteracions en les funcions biològiques com menjar o dormir, símptomes somàtics i baixa autoestima. En la infància i l’adolescència la depressió també es pot manifestar a través de irritabilitat o mala conducta.

A nivell cognitiu, amb la depressió infantil o juvenil apareixen pensaments negatius relacionats amb la pròpia persona, l’entorn i el futur, i pensaments d’incapacitat que els dificulta la consecució dels seus objectius i alteren les seves relacions socials.

Caldrà proporcionar eines als infants i joves per augmentar la seva activació conductual, realitzant aquelles activitats agradables que abans proporcionaven plaer, aprenent a detectar els pensaments negatius que apareixen i a entendre la relació que tenen amb les seves emocions, reaccions fisiològiques i conducta. L’objectiu és que amb el temps els pensaments siguin menys intensos  i que el pacient amb depressió infantil o juvenil disposi d‘habilitats socials i interpersonals que li permetin integrar-se al seu grup d’iguals, recuperant la capacitat de gaudir de la relació social que necessiten. Les intervencions que fem a Guttmann Barcelona  estan fonamentades en el model cognitiu-conductual, incorporant estratègies basades en mindfulness. En funció de cada cas, caldrà valorar també la necessitat de tractament farmacològic. 

Intervenció i entrenament de les habilitats socials
Intervenció i entrenament de les habilitats socials

L'entrenament de les habilitats socials va dirigit a nens i adolescents que presenten dificultats en les relacions interpersonals i en la gestió de diverses situacions de tipus social, sigui perquè tenen algun trastorn que ho justifica, com un trastorn de l'espectre de l'autisme, o perquè les seves característiques de personalitat fan que tendeixi a evitar les relacions socials

Tractament psicològic
Tractament psicològic

El tractament psicològic amb teràpia cognitiva conductual uneix dos tipus de tractaments terapèutics, ja que malgrat l’èxit de les teràpies conductuals en el tractament d’algunes patologies, s’han de tenir en compte altres aspectes  que intervenen en la manera en que les persones re

Et pot interessar

DEMANA VISITA

Ens posarem en contacte amb tu via

Share