Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via
Depressió infantil o juvenil

Depressió infantil o juvenil

Depressió infantil o juvenil

La depressió infantil o juvenil constitueix l’experiència subjectiva de tristesa o disfòria, que va acompanyada de la pèrdua de l’experiència del plaer, retraïment social, dificultats per concentrar-se, alteracions en les funcions biològiques com menjar o dormir, símptomes somàtics i baixa autoestima. En la infància i l’adolescència la depressió també es pot manifestar a través de irritabilitat o mala conducta.

A nivell cognitiu, amb la depressió infantil o juvenil apareixen pensaments negatius relacionats amb la pròpia persona, l’entorn i el futur, i pensaments d’incapacitat que els dificulta la consecució dels seus objectius i alteren les seves relacions socials.

Caldrà proporcionar eines als infants i joves per augmentar la seva activació conductual, realitzant aquelles activitats agradables que abans proporcionaven plaer, aprenent a detectar els pensaments negatius que apareixen i a entendre la relació que tenen amb les seves emocions, reaccions fisiològiques i conducta. L’objectiu és que amb el temps els pensaments siguin menys intensos  i que el pacient amb depressió infantil o juvenil disposi d‘habilitats socials i interpersonals que li permetin integrar-se al seu grup d’iguals, recuperant la capacitat de gaudir de la relació social que necessiten. Les intervencions que fem a Guttmann Barcelona  estan fonamentades en el model cognitiu-conductual, incorporant estratègies basades en mindfulness. En funció de cada cas, caldrà valorar també la necessitat de tractament farmacològic. 

Intervenció i entrenament de les habilitats socials
Intervenció i entrenament de les habilitats socials

L'entrenament de les habilitats socials va dirigit a nens i adolescents que presenten dificultats en les relacions interpersonals i en la gestió de diverses situacions de tipus social, sigui perquè tenen algun trastorn que ho justifica, com un trastorn de l'espectre de l'autisme, o perquè les seves característiques de personalitat fan que tendeixi a evitar les relacions socials

Tractament psicològic
Tractament psicològic

A Guttmann Barcelona realitzem tractament dels trastorns emocionals i conductuals, tant en els adults com en la infància i l’adolescència, des de la perspectiva cognitiva-conductual, utilitzant un enfocament pragmàtic centrat en els símptomes i en un mèto

Tractament Psicofarmacològic
Tractament Psicofarmacològic

La  literatura científica ens demostra que les alteracions emocionals i de conducta tenen un substrat biològic que bé les provoquen i/o les mantenen. El funcionament normal o saludable del cervell, està basat en un equilibri bioquímic molt precís, si bé és dinàmic i complex, d’uns elements nomenats neurotransmissors.

Et pot interessar

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share