Ens posarem en contacte amb tu via

X
Ens posarem en contacte amb tu via
Ansietat infantil o juvenil

Ansietat infantil o juvenil

Ansietat infantil o juvenil

L’ansietat infantil o juvenil és una reacció adaptativa davant de situacions que es viuen com un perill o una amenaça. Si aquesta vivència és molt freqüent pot generar una patologia. En la infància i l’adolescència l’ansietat es pot manifestar de diverses maneres: mitjançant pors com fòbies específiques, fòbia escolar o fòbia social, ansietat a la separació de les figures de vincle, preocupacions quotidianes excessives i generalitzades a diferents situacions o bé a través de crisis d’angoixa.

L’ansietat va acompanyada de manifestacions físiques, cognitives i conductuals, que cal valorar i intervenir en cada una d’elles.

  • Reaccions físiques: L'ansietat infantil o juvenil por provocar augment del ritme cardíac, tremolors, suors, dificultat per respirar, nàusees, mareig... Cal ajudar als infants i adolescents a adquirir recursos que els permetin controlar i desactivar aquestes reaccions, mitjançant l’aprenentatge d’estratègies com la relaxació, la respiració i la meditació que els permetin tornar a la calma.
  • Reaccions cognitives: Els infants i joves, en aquest casos, desenvolupen pensaments relacionats amb la inseguretat, la indefensió, l’anticipació de perills o la baixa autoestima que els dificulten l’afrontament d’allò que els angoixa. Cal intervenir per ajudar-los a reconèixer els  pensaments i aprendre estratègies per qüestionar-los o distanciar-se’n.
  • Reaccions conductuals: Les persones amb ansietat infantil o juvenil tendeixen a desenvolupar comportaments que volen evitar allò que els fa por o provoca inquietud.
Fòbies simples

Uns dels trastorns menys incapacitants són  les fòbies simples. Aquestes són pors a estímuls concrets com poden ser les fòbies als ascensors o la fòbia als gossos. Són situacions que es poden donar en algun moment del dia però no en totes les hores.

Fòbies escolars i fòbies socials

Les fòbies escolars i les fòbies socials afecten a àmbits habituals de la vida de l’infant o jove, i per tant, provoquen incapacitats importants. La persona no pot actuar i sentir-se normalment en situacions on passa gran part del dia.

Ansietat generalitzada

En l’ansietat generalitzada, les sensacions de por o angoixa acompanyen a la persona gran part o la totalitat del temps. És, per tant, una situació altament incapacitant. La incapacitació ve donada per la tendència de la persona que la pateix, a evitar la situació ansiògena i per tant, deixar de fer coses que en condicions normals, podria fer. L’evitació de l’estímul ansiogen, fa que la situació cada vegada generi més ansietat, empitjorant així la situació.

 

Intervenció i entrenament de les habilitats socials
Intervenció i entrenament de les habilitats socials

L'entrenament de les habilitats socials va dirigit a nens i adolescents que presenten dificultats en les relacions interpersonals i en la gestió de diverses situacions de tipus social, sigui perquè tenen algun trastorn que ho justifica, com un trastorn de l'espectre de l'autisme, o perquè les seves característiques de personalitat fan que tendeixi a evitar les relacions socials

Tractament psicològic
Tractament psicològic

El tractament psicològic amb teràpia cognitiva conductual uneix dos tipus de tractaments terapèutics, ja que malgrat l’èxit de les teràpies conductuals en el tractament d’algunes patologies, s’han de tenir en compte altres aspectes  que intervenen en la manera en que les persones re

Et pot interessar

DEMANA VISITA

Ens posarem en contacte amb tu via

Share