Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via
Clínica del neurodesenvolupament

Clínica del Neurodesenvolupament

La Clínica del Neurodesenvolupament atén aquelles especialitats relacionades amb el procés de maduració del cervell, el qual s’inicia molt abans del naixement i finalitza aproximadament durant l’adolescència. Hi ha factors interns i externs que poden interferir en el procés del neurodesenvolupament i provocar alteracions en el desenvolupament normal.  

Els Trastorns del Neurodesenvolupament són manifestacions que s’inicien durant la infància i que s’expressen de forma diferent durant les etapes del creixement. Els Trastorns del Neurodesenvolupament es poden manifestar amb problemes de tipus conductual, com per exemple amb un excés d’impulsivitat o facilitat per distreure’s, i poden estar presents en persones o infants que no presenten aparentment cap patologia del desenvolupament. Per tant, els límits entre trastorn i normalitat poden ser imprecisos i dependents del context.

Els Trastorns del Neurodesenvolupament es manifesten normalment de forma precoç i es caracteritzen per un dèficit que produeix dificultats en el funcionament personal, social i/o acadèmic de l’infant. El rang dels dèficits varia des de limitacions molt específiques de l’aprenentatge o del control del funcionament executiu, fins a dèficits globals que impliquen les habilitats socials o la intel·ligència.

L’objectiu de la Clínica del Neurodesenvolupament de Guttmann Barcelona és diagnosticar i tractar nenes/nens i adolescents que presentin problemes cognitius, conductuals i/o emocionals que poden repercutir en l'entorn familiar i en l'aprenentatge escolar.

El procés diagnòstic en la Clínica del Neurodesenvolupament es realitza mitjançant l’exploració del nen, ja sigui amb la realització d’un conjunt de proves, qüestionaris, entrevistes clíniques o altres proves diagnòstiques.

A traves d’aquest procés de diagnòstic podem obtenir un perfil actual de les capacitats físiques, cognitives, conductuals i emocionals de l’infant o adolescent, que ens permet dissenyar un pla d’intervenció i terapèutic  individualitzat per a cada pacient.

El diagnòstic determinarà el tractament idoni en cada persona, i aquest es es realitzarà de forma integral, tenint en compte la globalitat de la persona i totes les dimensions que hi interfereixen. Així doncs, serà indispensable que l’abordatge terapèutic tingui en compte la intervenció directa amb el nen, nena o adolescent, l’empoderament de la família i l’assessorament en l’àmbit escolar i acadèmic.

Per una altra banda, l’enfoc del tractament serà sempre interdisciplinari, amb la col·laboració de diferents professionals i disciplines.

Equip professional

Tractaments

Articles relacionats

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share