Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via

Trastorns de l'aprenentatge

Els trastorns de l’aprenentatge més comuns es poden manifestar com a dificultats de la lectura, expressió escrita o càlcul. També poden presentar problemes de comportament associats o presentar-se conjuntament a un TDAH (Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat).

TRASTORNS DE L'APRENENTATGE AMB DIFICULTATS DE LA LECTURA O DISLÈXIA 

La dislèxia afecta a l'aprenentatge en la capacitat per reconèixer o descodificar les paraules. Per a un infant amb dislèxia la lectura no està automatitzada, es fa amb esforç i apareixen errors i alentiment. Els errors de lectura en la dislèxia sovint fan referència a deixar de llegir alguna lletra o síl·laba, afegir-ne de més, substituir-ne per una altra, canviar les paraules o fer rotacions en les que tenen formes simètriques com la b, p, d, q. La comprensió lectora també es veu afectada en els casos de dislèxia, ja que l’atenció està ficada en el procés de descodificació.

TRASTORNS DE L'APRENENTATGE AMB DIFICULTAT MATEMÀTICA O DISCALCÚLIA 

La discalcúlia presenta dificultats que poden incloure diferents habilitats matemàtiques com el processament numèric, les habilitats del càlcul, visuals, espaials i de raonament matemàtic. Els infants i joves amb discalcúlia mostren dificultats per assimilar i recordar el llenguatge matemàtic, les dades numèriques i aritmètiques i per crear estratègies per a la solució de problemes.

TRASTORNS DE L'APRENENTATGE AMB DIFICULTAT DE L'EXPRESSIÓ ESCRITA O DISGRAFIA 

En els casos de disgrafia es troben afectades les habilitats per escriure i apareixen dificultats ortogràfiques i problemes en l’expressió escrita. Els mecanismes de planificació del text es troben afectats, per tant els nens i joves amb dificultats en l’escriptura o disgrafia generen un text desorganitzat sense cohesió i coherència, i perden fàcilment el fil argumental. Els textos que produeixen són curts i mal organitzats tant a nivell de frase com de paràgraf, apareixen errors gramaticals, sintàctics i no utilitzen eficaçment els signes de puntuació. És habitual en els trastorns de l'aprenentatge que nens que tinguin problemes per la lectura també el tinguin per l’escriptura.

Intervenció i entrenament de les habilitats socials
Intervenció i entrenament de les habilitats socials

L'entrenament de les habilitats socials va dirigit a nens i adolescents que presenten dificultats en les relacions interpersonals i en la gestió de diverses situacions de tipus social, sigui perquè tenen algun trastorn que ho justifica, com un trastorn de l'espectre de l'autisme, o perquè les seves característiques de personalitat fan que tendeixi a evitar les relacions socials

Reeducació psicopedagògica
Reeducació psicopedagògica

La reeducació psicopedagògica és un tractament basat en estratègies cognitives i conductuals.

Tractament psicològic
Tractament psicològic

A Guttmann Barcelona realitzem tractament dels trastorns emocionals i conductuals, tant en els adults com en la infància i l’adolescència, des de la perspectiva cognitiva-conductual, utilitzant un enfocament pragmàtic centrat en els símptomes i en un mèto

Programa entrenament habilitats socials
Programa d'entrenament de les habilitats socials "La Motxilla Viatgera"

Aquest programa d’entrenament de les habilitats socials de l'Institut de Salut Cerebral i Neurorehabilitació, va dirigit a infants de primer i segon cicle de primària, que necessitin eines per a millorar les relacions interpersonals i per a la gestió de diverses situacions de tipus social.

Videos
Dislèxia. Dificultats en la lectura i l’escriptura
Experiències

Et pot interessar

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share