Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
X
Ens posarem en contacte amb tu via
Ansietat infantil o juvenil

Ansietat infantil o juvenil

Ansietat infantil o juvenil

L’ansietat infantil o juvenil és una reacció adaptativa davant de situacions que es viuen com un perill o una amenaça. Si aquesta vivència és molt freqüent pot generar una patologia. En la infància i l’adolescència l’ansietat es pot manifestar de diverses maneres: mitjançant pors com fòbies específiques, fòbia escolar o fòbia social, ansietat a la separació de les figures de vincle, preocupacions quotidianes excessives i generalitzades a diferents situacions o bé a través de crisis d’angoixa.

L’ansietat va acompanyada de manifestacions físiques, cognitives i conductuals, que cal valorar i intervenir en cada una d’elles.

  • Reaccions físiques: L'ansietat infantil o juvenil por provocar augment del ritme cardíac, tremolors, suors, dificultat per respirar, nàusees, mareig... Cal ajudar als infants i adolescents a adquirir recursos que els permetin controlar i desactivar aquestes reaccions, mitjançant l’aprenentatge d’estratègies com la relaxació, la respiració i la meditació que els permetin tornar a la calma.
  • Reaccions cognitives: Els infants i joves, en aquest casos, desenvolupen pensaments relacionats amb la inseguretat, la indefensió, l’anticipació de perills o la baixa autoestima que els dificulten l’afrontament d’allò que els angoixa. Cal intervenir per ajudar-los a reconèixer els  pensaments i aprendre estratègies per qüestionar-los o distanciar-se’n.
  • Reaccions conductuals: Les persones amb ansietat infantil o juvenil tendeixen a desenvolupar comportaments que volen evitar allò que els fa por o provoca inquietud.
Fòbies simples

Uns dels trastorns menys incapacitants són  les fòbies simples. Aquestes són pors a estímuls concrets com poden ser les fòbies als ascensors o la fòbia als gossos. Són situacions que es poden donar en algun moment del dia però no en totes les hores.

Fòbies escolars i fòbies socials

Les fòbies escolars i les fòbies socials afecten a àmbits habituals de la vida de l’infant o jove, i per tant, provoquen incapacitats importants. La persona no pot actuar i sentir-se normalment en situacions on passa gran part del dia.

Ansietat generalitzada

En l’ansietat generalitzada, les sensacions de por o angoixa acompanyen a la persona gran part o la totalitat del temps. És, per tant, una situació altament incapacitant. La incapacitació ve donada per la tendència de la persona que la pateix, a evitar la situació ansiògena i per tant, deixar de fer coses que en condicions normals, podria fer. L’evitació de l’estímul ansiogen, fa que la situació cada vegada generi més ansietat, empitjorant així la situació.

 

Intervenció i entrenament de les habilitats socials
Intervenció i entrenament de les habilitats socials

L'entrenament de les habilitats socials va dirigit a nens i adolescents que presenten dificultats en les relacions interpersonals i en la gestió de diverses situacions de tipus social, sigui perquè tenen algun trastorn que ho justifica, com un trastorn de l'espectre de l'autisme, o perquè les seves característiques de personalitat fan que tendeixi a evitar les relacions socials

Tractament psicològic
Tractament psicològic

A Guttmann Barcelona realitzem tractament dels trastorns emocionals i conductuals, tant en els adults com en la infància i l’adolescència, des de la perspectiva cognitiva-conductual, utilitzant un enfocament pragmàtic centrat en els símptomes i en un mèto

Et pot interessar

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share