Ens posarem en contacte amb tu via
Estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió

Estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió

El tractament amb estimulació magnètica transcranial (EMT) per al tractament de la depressió  està dirigit a persones amb afectació neurològica o sense que tinguin diagnosticada una depressió major resistent; és a dir, quan no han respost al tractament amb diferents medicaments antidepressius presos de forma adequada.

En tots els casos, el pacient ha de tenir un psiquiatra de referència que haurà de tenir constància de que se sotmet al tractament i a qui serà remès l’informe, una vegada finalitzat el tractament, per realitzar el seu seguiment.

 Tècniques Utilitzades

L’Estimulació Magnètica Transcranial (EMT) per al tractament de la depressió ens permet modular l’activitat del còrtex cerebral de manera indolora i segura. Aquesta tècnica va ser utilitzada per primera vegada el 1995 observant-se un efecte positiu sobre l’estat d’ànim en pacients amb depressió.

El tractament no requereix anestèsia, es tracta d’una tècnica no invasiva, que no requereix sedació. En cas d’estar prenent medicació antidepressiva, no interfereix en la realització del tractament amb estimulació magnètica transcranial. La recomanació és mantenir-la estable durant el temps que duri l’estimulació.

Tipus d’Intervenció

  • Entrevista de valoració inicial realitzada per un professional expert. El pacient haurà d’aportar en tots els casos un informe del seu psiquiatra de referència.
  • Realització d’un electro encefalograma previ a l’inici del tractament en el qual es determinarà el patró d’activitat cerebral.
  • Tractament consistent en 15 sessions d’estimulació magnètica transcranial de 30 minuts de durada, diàriament durant 3 setmanes.
  • Electro encefalograma post-tractament.
  • Entrevista de valoració final en acabar el tractament i emissió d’un informe.

 

DEMANA VISITA

Ens posarem en contacte amb tu via

Share