Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
Recuperació de la lesió medul·lar amb estimulació magnètica transcranial repetitiva

Recuperació de la lesió medul·lar amb estimulació magnètica transcranial repetitiva

El programa de recuperació de la lesió medul·lar amb estimulació magnètica transcranial repetitiva està dirigit a pacients amb lesió medul·lar incompleta motora, tant de nivell cervical (tetraplegia) com de nivells dorsals o lumbars (paraplegia).

Després d’una lesió medul·lar les vies motores es veuen afectades, i com a conseqüència es produeix una pèrdua parcial o total de la força muscular que dificulta la marxa (depenent del grau d’afectació). A vegades, s’acompanya d’espasticitat severa que pot limitar la realització de moviments.

L’organisme engega mecanismes de reorganització dels circuits a nivell cortical, subcortical i espinal que poden contribuir, amb un programa de neurorehabilitació especialitzat, a la millora de la marxa o de la mobilitat.

Tècniques Utilitzades

L’Estimulació Magnètica Transcranial repetitiva per a la recuperació de la lesió medul·lar és una tècnica innòcua que ens permet modular l’excitabilitat cortical i induir canvis controlats sobre les vies motores. Aquesta modulació pot augmentar els beneficis de la teràpia rehabilitadora.

Tipus d’Intervenció

Inicialment, en el programa de recuperació de la lesió medul·lar amb estimulació magnètica transcranial repetitiva, es durà a terme una valoració mèdica que determinarà la idoneïtat del tractament per al pacient, així com les pautes i durada d’aquest.

A continuació, es realitzaran dos estudis previs: Estudi Neurofisiològic i Estudi Cinemàtic de la Marxa.

El tractament serà de 15 sessions, de dilluns a divendres, amb el següent protocol:

  • 20 minuts d’EMTr
  • 60 minuts de teràpia intensiva dirigida a la reeducació de la marxa

Al final del tractament es farà nou estudi cinemàtic de la marxa, i una visita mèdica on es realitzarà la valoració necessària per posar de manifest els avanços obtinguts i l’avaluació dels canvis neurològics produïts.

Es lliurarà al pacient un informe final complet amb les valoracions, el tractament realitzat i les recomanacions finals.

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share