Deixa’ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:
Detecció precoç i tractament de les seqüeles post COVID-19 i confinament.

Programa de Rehabilitació de les seqüeles post-covid i covid persistent

El programa de rehabilitació de les seqüeles post-covid i de la covid persistent abasta el tractament de les alteracions físiques, cognitives, conductuals i emocionals que es poden presentar després d'haver contret la malaltia i té com a objectiu millorar la funcionalitat i els dèficits generats per la infecció, el tractament o la immobilitat a conseqüència de l'ingrés hospitalari. El programa requereix una avaluació i un tractament personalitzat, ja que tant les seqüeles com els dèficits són diferents en cada cas.

El dia 2 de febrer de 2021, el Govern d'Espanya recull en el Butlletí Oficial de l'Estat el Reial Decret 926/2020 segons el qual la Covid-19 és reconeguda com a malaltia professional per al personal sanitari i sociosanitari que hagi contret la malaltia en l'exercici de la seva professió. Això és aplicable a les persones que van contraure el virus des de que la OMS va elevar l'alerta al nivel de pandèmia i la seva vigència durarà fins a la fi de totes les mesures de prevenció.

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA DE REHABILITACIÓ DE LES SEQÜELES POST-COVID I COVID PERSISTENT?

1. En primer lloc, es realitza una Valoració Inicial que inclou:

  • Screening Neuropsicològic online basat en un test que ens permet conèixer la situació actual i avaluar l'estat emocional i cognitiu de la persona.
  • Exploració Presencial que consisteix en: 

    Evaluació mèdico rehabilitadora que permet conèixer l'afectació neurològica, motora i respiratòria, així com explorar la repercusió que té en la capacitat per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.
    Valoració neuropsicològica, per detectar si existeixen seqüeles relacionades amb la memòria, l'orientació, l'atenció, el llenguatge o les funcions executives així com la seva severitat.

*Quan sigui necessari es durà a terme una prova d'esforç amb consum d'oxigen que permetrà veure la resposta cardiovascular, respiratòria i metabòlica.

2.  En funció dels resultats de la valoració inicial, es proposa un Pla Personalitzat de rehabilitació respiratòria, física i cognitiva/emocional adaptat al perfil d'afectació.

  • Rehabilitació respiratòria

Després de la infecció per la Covid-19 o la immobilitat durant un ingrés hospitalari es pot presentar disminució de la capacitat pulmonar i la força muscular respiratòria, així com pèrdua de pes amb pèrdua de massa muscular, dèficits cognitius i altres problemes associats.

  • Rehabilitació física

La rehabilitació física de les seqüeles post-covid i covid persistent es planteja en general en un programa de 4 setmanes i inclou sessions de rehabilitació física i respiratòria, impartides pel fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional i/o l'educador físic de forma individualitzada.

  • Rehabilitació cognitiva/emocional

En alguns casos, les persones que han superat la infecció presenten afectació neuropsicològica (problemes d'atenció, percepció, memòria, funcions executives, càlcul, orientació, etc.) En aquest cas s'ofereix un programa de telerehabilitació cognitiva amb sessions de tractament que es poden realitzar des del propi domicili a través de l'ordinador o d'una tablet, sempre sota la supervisió dels nostres professionals experts i amb certes visites de seguiment.

El tractament millora la recuperació de les funcions esmentades anteriorment i ajuda a desenvolupar estratègies que puguin compensar aquests trastorns. Pot tenir una durada d'entre 4 i 12 setmanes en funció de la valoració i seguiment del neuropsicòleg.

Addicionalment, si en la valoració inicial es detecten trastorns del llenguatge, de la deglució o alteracions conductuals i/o emocionals rellevants, es valorarà la possibilitat de prescriure una valoració logopèdica, psicològica i/o psiquiàtrica.

Neurotest

Per a més informació, o bé si desitja concertar la primera visita adreçeu-vos a gbhi@guttmann.com o bé trucant al 933 512 211

Demana visita

Deixa'ns el teu telèfon mòbil i correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu:

Share