Nos pondremos en contacto contigo vía

Saps el que és la prehabilitación neurològica?

Davant d'un tractament quirúrgic d'un tumor cerebral, la prehabilitación és un conjunt d'intervencions prèvies a la cirurgia per optimitzar el procés de rehabilitació una vegada que s'ha produït la intervenció. En aquesta entrevista el Dr. Josep M Tormos parla en profunditat sobre el tema.

Prehabilitació

El repte de la cirurgia de segle XXI és Millorar la precisió en la lesio quirúrgica o desenvolupar procediments cada vegada menys invasius. El repte actual se centra en actuar abans de la intervenció per optimitzar la capacitat de recuperació de cada persona.

 

Què és la prehabilitació?

L'experiència clínica ens mostra contínuament que pacients amb una mateixa malaltia, amb un grau d'afectació semblant, que són sotmesos a un mateix procés quirúrgic i reben les mateixes cures postoperatòries, poden presentar diferents complicacions i, fins i tot, evolucionar de manera diferent. L'explicació a aquest fenomen resideix en la variabilitat interindividual entre pacients respecte a la presència de factors que podrien actuar de protectors o promotors de la recuperació i altres factors que podrien dificultar-la. El més interessant és que molts d'aquests factors són modificables i seria possible, en teoria, desenvolupar programes personalitzats per optimitzar-prèviament a la realització de la intervenció.

 

En cirurgia digestiva, cardíaca i respiratòria (entre altres disciplines), hi ha nombrosos estudis que reflecteixen el benefici de programes de condicionament físic (millora de la capacitat aeròbica), la reducció de l'excés de pes, abandonar el consum de tabac o alcohol i l'entrenament en tècniques de relaxació i gestió de l'estrès que suposa la intervención. Aquest conjunt d'intervencions prèvies a la cirurgia per optimitzar el procés de rehabilitació una vegada que s'ha produït la intervenció, es coneix amb el nom de prehabilitació.

 

És possible prevenir les seqüeles de la cirurgia en el tractament de tumors cerebrals? En el sistema nerviós, en concret, es donen una sèrie de circumstàncies que incrementen l'atractiu de la prehabilitació en la prevenció (i posterior recuperació) de les seqüeles de la cirurgia dels...continua llegint al SiiDON. 

Share