Parlem via
Tractament farmacològic

Tractament farmacològic

En els casos que el psicòleg o el psiquiatra considerin necessari s’indicarà el tractament farmacològic que prescriurà el psiquiatra. El tractament farmacològic està indicat en alguns trastorns com en els estats depressius, d’ansietat, psicosis, dèficits d’atenció i trastorns de conducta.

La majoria de les vegades el tractament farmacològic caldrà combinar-lo amb la teràpia psicològica adequada a cada pacient.

CONTACTA

Parlem via

Share