Ens posarem en contacte amb tu via
Tractament amb Esketamina per a la depressió persistent

Tractament amb Esketamina per a la depressió persistent

Entre els pacients amb depressió RESISTENT al tractament habitual, n´hi haurà que no no poden accedir al tractament amb estimulació transcranial, per exemple aquells que siguin portadors d’un marcapassos, o alguna pròtesis metàl·lica, que podria afectar els resultats desitjats. En aquests casos, es valorarà l’ús compassiu amb Esketamina.

L’Esketamina es un derivat del conegut anestèsic ketamina, que presenta una alta afinitat com antagonista del receptor NMDA del glutamat. Aquest és un circuit que darrerament s’ha reconegut implicat en la patofisiologia de la depressió. Amb l’ús de l’Esketamina spray nasal, s’aconsegueix una millora sostinguda de l’estat d’humor i el que és més important d’una manera ràpida, per tan seria indicat per aquells pacients amb alt risc d’autòlisi, amb manca de suport proper, etc.

Per al seu ús caldrà fer una valoració psiquiàtrica (criteris d’inclusió) i descartar els d’exclusió com l’embaràs, antecedents d’ictus recent, hipertensió inestable, antecedents de psicosis, consum de substancies al·lucinògenes, etc.

Com es realitza el tractament amb Esketamina?

El tractament es fa de manera ambulatòria, amb  l’autoadministració d’una dosi intranasal, seguit d’un temps de 30 a 40 minuts d’observació per infermeria per tal de monitoritzar la pressió arterial, i la vigilància de possibles quadres dissociatius.

Als EEUU, Canadà i altres països d’Europa ja s’aprovat l’ús d’Esketamina intranasal per la depressió resistent, a Espanya està pendent de la seva comercialització, però  sí que n’està permès el seu ús compassiu. Donada la carestia del producte, hi ha possibilitats de reemborsament un cop estigui comercialitzat aquí.

Demana visita

Ens posarem en contacte amb tu via

Share