Parlem via
Cursos de reeducació psicopedagògica

Cursos de reeducació psicopedagògica

Les reeducacions psicopedagògiques formen part d’una intervenció basada en estratègies cognitives i conductuals. Consisteixen en l’entrenament de les capacitats bàsiques necessàries per aconseguir una millora en les habilitats per aprendre i pal·liar les dificultats dels infants i joves amb trastorns de l’aprenentatge o TDA-H.
El curs està impartit per psicòlogues especialistes de la Clínica del Neurodesenvolupament del Brain Health Institute.

A qui va dirigit?

Infants i adolescents amb dificultats de l’aprenentatge: TDA-H, Trastorns de la Lecto Escriptura, Discalcúlia.

Cursos dirigits a nens i nenes que necessiten ajuda per planificar i organitzar el seu temps d’estudi i millorar el seu rendiment acadèmic.

Objectius del curs:

  • Planificació i organització del temps d’estudi
  • Millora de la capacitat d’atenció i concentració.
  • Aplicació d’autoinstruccions: utilització del llenguatge oral perquè més endavant s’interioritzi i s’automatitzi i en el futur permeti regular la conducta i el pensament.
  • Autoavaluació i autocorrecció: aprendre a avaluar el propi comportament, així com a reconèixer els errors i proposar solucions.
  • Millora de l’autonomia i l’autocontrol de les respostes o formes de treballar impulsives.
  • Millora de la motivació i l’autoestima: sobretot en alumnes que han acumulat fracassos.

Es formaran dos grups en funció del nivell acadèmic dels nens/nenes:

Grup 1:
Alumnes de 3er a 6è de primària
De dilluns a dijous,
de 17:30h a 19:00h

Grup 2:
Alumnes de secundària i batxillerat
De dilluns a dijous,
de 16:00h a 17:30h

Dates:
Setmana del 1 al 4 de juliol
Setmana del 8 al 11 de juliol

Preu:
1 setmana 120€
2 setmanes 220€

CONTACTA

Parlem via

Share