Ens posarem en contacte amb tu via
Cursos de reeducació psicopedagògica

Cursos de reeducació psicopedagògica

Els cursos de reeducació psicopedagògica són impartits per psicòlogues especialistes de la Clínica del Neurodesenvolupament del Guttmann Brain Health Institute.

Les reeducacions psicopedagògiques formen part d’una intervenció basada en estratègies cognitives i conductuals. Consisteixen en l’entrenament de les capacitats bàsiques necessàries per aconseguir una millora en les habilitats per aprendre i pal·liar les dificultats dels infants i joves amb trastorns de l’aprenentatge o TDA-H.

A qui va dirigit?

Els cursos de reeducació psicopedagògica es dirigeixen a infants i adolescents amb dificultats de l’aprenentatge: TDA-H, trastorns de la lecto escriptura, o discalcúlia, entre d'altres. 

Els cursos de reeducació psicopedagògica també van dirigits a nens i nenes que necessiten ajuda per planificar i organitzar el seu temps d’estudi i millorar el seu rendiment acadèmic.

Objectius del curs:

  • Planificació i organització del temps d’estudi.
  • Millora de la capacitat d’atenció i concentració.
  • Aplicació d’autoinstruccions: utilització del llenguatge oral perquè més endavant s’interioritzi i s’automatitzi i en el futur permeti regular la conducta i el pensament.
  • Autoavaluació i autocorrecció: aprendre a avaluar el propi comportament, així com a reconèixer els errors i proposar solucions.
  • Millora de l’autonomia i l’autocontrol de les respostes o formes de treballar impulsives.
  • Millora de la motivació i l’autoestima: sobretot en alumnes que han acumulat fracassos.

Ara no hi ha obert cap curs de reeducació psicopedagògica. Per a més informació, contacteu amb el centre. 

 

DEMANA VISITA

Ens posarem en contacte amb tu via

Share