Parlem via

X
Parlem via

Esquizofrènia

L’ esquizofrènia és un trastorn psiquiàtric que inclou un grup ampli de trastorns mentals, que sovint són de caràcter crònic i d’evolució greu. Aquests provoquen canvis en el funcionament psíquic de les persones, especialment en la consciència de la realitat, i provoquen una desorganització neuropsicològica que pot ser de mes o menys gravetat.

Aquests trastorns provoquen dificultats per mantenir activitats normals de la vida quotidiana i problemes en les relacions socials.

Els símptomes més comuns de l'esquizofrènia són:

  • Idees delirants. Idees errònies de les que el pacient està convençut
  • Pensament Confós
  • Al·lucinacions auditives i visuals. Per exemple, escoltar veus o veure objectes i cares que no hi són
  • Comportament motor desorganitzat o anòmal
  • Discurs desorganitzat, expressió emocional molt reduïda 
  • Símptomes negatius com abúlia que es manifesta amb apatia, dificultat o desinterès en les relacions socials
  • Deteriorament en l’expressivitat emocional i l’afectivitat
  • Símptomes d’ansietat
  • Aïllament

És bàsic realitzar el diagnòstic de l’esquizofrènia el més aviat possible, en base a una correcta observació dels símptomes i l’exploració de les vivències de la persona i els seus antecedents personals. Sovint és necessària l’aportació de la família, amics o persones de l’entorn laboral del pacient, ja que aquest podria no estar en condicions de reconèixer o explicar les seves dificultats.

L’esquizofrènia i els trastorns psicòtics, cal tractar-los des de un punt de vista multifacètic, tant amb tractament amb fàrmacs antipsicòtics com amb teràpia basada en el model cognitiu/conductual. Amb aquests pacients , és especialment important realitzar una bona psico-educació per que les famílies puguin detectar els símptomes d’empitjorament de la malaltia o èpoques de crisi, així com per que puguin disposar dels recursos per fer front a l’ajuda que el pacient necessitarà.

Teràpia cognitiva conductual
Teràpia cognitiva conductual

La teràpia cognitiva conductual uneix dos tipus de tractaments terapèutics, ja que malgrat l’èxit de les teràpies conductuals en el tractament d’algunes patologies, s’han de tenir en compte altres aspectes  que intervenen en la manera en que les persones responen davant de les situacions. 

Experiències
Tractament de la depressió

Et pot interessar

CONTACTA

Parlem via

Share