Parlem via
Brain Health Institute

Brain Health Institute

El Brain Health Institute (BHI), o Institut per a la Salut Cerebral, a Guttmann Barcelona és una clínica per al diagnòstic i tractament especialitzat de les malalties neurològiques i  dels seus efectes respecte a la funcionalitat física i cognitiva de les persones que les pateixen, així com d’altres problemes relacionats amb l’àmbit de les neurociències.

El Brain Health Institute, situat a Guttmann Barcelona és una iniciativa assistencial innovadora que aportarà els coneixements i les tècniques clíniques més avançades -avui disponibles al món- per tal d’oferir als seus pacients el millor i més eficaç diagnòstic i tractament, de manera integrada i mitjançant equips interdisciplinaris experts.

 

Una iniciativa de l’Institut Guttmann

El nou centre Guttmann Barcelona acull la clínica Brain Health Institute, on l’Institut Guttmann trasllada el seu coneixement i experiència en neurorehabilitació, acumulat al llarg dels seus més de cinquanta anys d’història, al conjunt de patologies neurològiques. La nova clínica ofereix un diagnòstic i tractament de manera integral, personalitzat, amb rigor científic i amb el segell de qualitat que caracteritza l’Institut Guttmann.

A més, l’Institut Guttmann vol sumar a d’altres professionals de prestigi en l’àmbit de la neurociència per tal d’ampliar la seva actual oferta assistencial i orientar-la cap a la recerca de solucions innovadores en un dels principals reptes que, segons l’OMS, té avui plantejada la nostra societat: “Mantenir la capacitat funcional del sistema nerviós”.

El Brain Health Institute, situat a Guttmann Barcelona té per objectiu promoure la salut cerebral i fer un diagnòstic precoç de les malalties neurològiques i psiquiàtriques. L’objectiu és proposar per a cada cas en concret les tècniques més avançades per a la seva solució, i oferir una neurorehabilitació especialitzada, intensiva i centrada en la persona, dirigida a restituir, millorar o compensar els dèficits funcionals derivats de la lesió neurològica. També, assessorar, acompanyar i proporcionar els millors serveis assistencials i d’acompanyament al pacient i llur família al llarg de les diferents etapes del seu procés.

El Brain Health Institute, situat a Guttmann Barcelona compta amb la plataforma de serveis Guttmann, NeuroPersonalClínic®. Des de la mateixa s’ofereixen i garantitzen els tractaments més innovadors, eficaços i personalitzats. Tots ells tenen una provada base científica i la garantia de qualitat de l’Institut Guttmann.

Diferents clíniques per oferir una atenció especialitzada

Amb la finalitat d’oferir una atenció especialitzada, la clínica Brain Health Institute disposa d’una amplia cartera de serveis orientats a afavorir la salut, l’autonomia funcional i la qualitat de vida de les persones afectades per processos d’origen neurològic. Per això Brain Health Institute s’oganitza en diferents clíniques:

Clínica de l’ictus i del dany cerebral adquirit
Clínica de l’ictus i del dany cerebral adquirit

La Clínica de l’Ictus i el Dany Cerebral Adquirit aborda de manera integral els diferents problemes mèdics, físics, cognitius i/o conductuals derivats d’un ictus, un traumatisme cranioencefàlic, una patologia neurològica crònica o una intervenció neuroquirúrgica, entre d’altres.

Ofereix  serveis especialitzats personalitzats, intensius i de caire innovador que promoguin el restabliment o la millora de la funcionalitat afectada per una lesió neurològica.

Clínica del neurodesenvolupament
Clínica del neurodesenvolupament

La Clínica del neurodesenvolupament està dissenyada per oferir un  diagnòstic diferencial i l’acompanyament terapèutic més adequat a cada cas. També ofereix orientació pedagògica a famílies amb infants o adolescents amb problemes neurològics i/o psiquiàtrics, dificultats d’aprenentatge, problemes neurològics congènits o qualsevol altra problemàtica derivada d’una lesió al cervell o la mèdul·la espinal.

Clínica dels trastorns emocionals i conductuals
Clínica dels trastorns emocionals i conductuals

La Clínica dels trastorns emocionals i conductuals està pensada per oferir un abordatge integral i holístic a les persones amb dificultats en el seu estat d’ànim (depressió, ansietat, estrès...) o el seu comportament -problemes conductuals- (psicosis, fòbies, obsessions...).

Ofereix un diagnòstic precoç, assessorament personalitzat i plans terapèutics adaptats a cada persona i situació. També disposa de programes de seguiment i acompanyament a la persona afectada i al seu entorn afectiu.

Clínica dels trastorns del moviment
Clínica dels trastorns del moviment

La Clínica dels trastorns del moviment està especialitzada en el diagnòstic específic i el tractament dels trastorns del control motor (Parkinson, atàxia, distonies, moviments involuntaris, mioclònies, discinèsies, tremolors, rigidesa, etc...), amb les tecnologies diagnostiques i les propostes terapèutiques més avançades i adequades a cada persona i en cada etapa de la malaltia.

Clínica de la memòria:
Clínica de la memòria

Aquesta és una clínica especialment dissenyada per oferir i proporcionar programes integrals i holístics de prevenció, diagnòstic precoç i tractament dels problemes de memòria i altres funcions cognitives. En ocasions, aquestes poden ser conseqüència de la malaltia d’Alzheimer o d’altres demències.

Des de la Clínica de la memòria s’ofereix també un programa personalitzat d’abordatge als problemes emocionals, i formació i suport als pacients i llurs familiars.

Share